English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Participativni proračun uvedla tudi Občina Lukovica

30. september 2022 - Občina Lukovica se je pridružila skupini 39-ih slovenskih občin, ki participativni proračun že izvajajo. Pod sloganom »Odločamo skupaj!« tako prenašajo del odločanja o porabi javnih proračunskih sredstev neposredno v roke občank in občanov. Razvojni center Srca Slovenije Občini nudi strokovno podporo pri izvedbi.

Prebivalci 8-ih krajevnih skupnosti že od 22.9.2022 prijavljajo predloge projektov, za katere menijo, da bodo koristili njim ter njihovim sokrajanom in bodo povečali kakovost življenja v posamezni krajevni skupnosti. Po evalvaciji strokovne komisije, ki bo prejete predloge pregledala z vidika izpolnjevanja vnaprej znanih meril, bo v začetku novembra potekalo še glasovanje o projektih. Za najboljše projekte, ki jih bo Občina izvedla v letu 2023, bodo prav tako glasovali občani in občanke, ki bodo na dan glasovanja dopolnili 16 let.

Občina je za projekte participativnega proračuna v prvem ciklu izvajanja namenila 80.000 EUR in bo izvedla projekte, ki bodo skladni z vsaj eno od občinskih prioritet: gospodarski, turistični oziroma kmetijski razvoj občine; varstvo okolja; vzgoja in izobraževanje; medgeneracijsko sodelovanje; šport in rekreacija; kultura, umetnost in kulturna dediščina; javne površine; lokalne prireditve; lokalna samooskrba s hrano; varnost; druge prioritete, pomembne za razvoj občine in za kvaliteto življenja prebivalcev.

Več informacij o projektu »Odločamo skupaj!« si lahko preberete na https://www.lukovica.si/novica/678046Produkcija: Peternet