English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Ogled dobrih praks za podporna okolja za razvoj podjetništva v Barceloni

4. julij 2022 - Dodatno leto aktivnosti projekta TRINNO za ublažitev učinkov epidemije COVID-19 na mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) tradicionalnega sektorja nas je spet pripeljalo v Barcelono. Partnerji smo se zbrali, da predstavimo predlagane spremembe politik na katere vplivamo in da obiščemo različne podporne ekosisteme za (digitalni) razvoj in spodbujanje inovacij MSP v času po COVID-19.

Med 28. in 29. junijem smo se partnerji projekta TRINNO z deležniki zbrali na tretjem medregionalnem dogodku. Razvojni center Srca Slovenije se je dogodka udeležil s predstavnikom Kikštarterja, Matjažem Jugom iz Kamnika. Prvi dan smo imeli priložnost obiskati urbani inovativni center Ca I’Alier, nekoč zapuščeno industrijsko zgradbo 19. stoletja, ki danes predstavlja sodobni center za spodbujanje inovacij, razvoja in ustvarjalnosti. Pod okriljem Ca I’Alier deluje tudi BIT Habitat. Slednji spodbuja urbane inovacije, razvoj projektov in povezovanje med novo ustanovljenimi podjetji, lokalnimi MSP, izobraževalnimi institucijami in javnim sektorjem. Prav tako smo se seznanili s sistemom nepovratnih sredstev za inovacije, ki jih ponuja BIT Habitat. Imeli smo tudi priložnost prisluhniti dobrim praksam in izkušnjam Alfonsa Cornelle (Institute Next), ki je pomagal na desetine MSP izboljšati njihove inovacijske procese.

Popoldanski obisk nas je vodil v Citilab, center, ki že dve desetletji deluje kot družbeni laboratorij v skladu s konceptom Living Lab za demokratizacijo družbenih in digitalnih inovacij. Citilab vključuje državljane, podjetnike in novoustanovljena podjetja, ki lahko znotraj centra najdejo prostor za ustvarjanje, povezovanje, rast in razvoj. Drugi dan pa je potekal v »Barcelona Science Park« in je bil namenjen medregionalni delavnici, kjer smo parterji predstavili predlagane spremembe politik na katere vplivamo za (digitalni) razvoj in spodbujanje inovacij MSP v času po COVID-19.

Razvojni center Srca Slovenije pa je medregionalni dogodek združil s študijskim obiskom dobrih praks podpornih okolij za MSP. Ta del je bil posebej snovan za našega deležnika v projektu Kikštarter. Skupaj smo obiskali Tech Barcelona, kjer smo si ogledali sodobno podporno okolje za podjetnike. Prav tako smo obiskali ACCiO, javno agencijo za spodbujanje konkurenčnosti katalonskega podjetništva, ki deluje pod okriljem Ministrstva za gospodarstvo in delo. Podrobneje so predstavili vavčersko shemo za digitalno transformacijo podjetij. V okviru študijskega obiska je bil podrobneje predstavljen tudi Kikštarter, Matjaž Jug je opisal prehojeno pot, številne dosežke in cilje h katerim se Kikštarter usmerja v prihajajočem obdobju.


Produkcija: Peternet