English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


"Točka za starejše" združila organizacije in posameznike na prvi delavnici o aktivaciji prostovoljstva

30. marec 2022 - LAS Srce Slovenije je 28. marca 2022 v okviru LAS projekta »Točka za starejše« organiziral prvo delavnico »aktivacija prostovoljstva« za bodoče koordinatorje točk za starejše in zainteresirane prostovoljce. Tokrat se je delavnica izvedla v živo v sejni sobi Občine Litija, udeležilo pa se jo je 21 oseb iz različnih organizacij, in sicer Društvo upokojencev Šmartno pri Litiji, Občina Litija, Dom Tisje, Kulturno društvo Javorje, Krajevni odbor Rdečega križa Rafolče, Društvo upokojencev Lukovica, Zavod Oreli, Razvojni center Srca Slovenije, LAS Srce Slovenije in nekateri prostovoljci, ki v projektu prepoznajo svoje poslanstvo.

LAS projekt se izvaja v občinah Litija, Šmartno pri Litiji in Lukovica, cilj pa je v vsaki izmed občin ustanoviti »Točko za starejše« po modelu dobre prakse Zavoda Oreli iz Kamnika, na kateri bodo starejši pridobili vse informacije in podporo na enem mestu, tako na info točki kot preko mreže prostovoljcev. V prvi fazi projekta se bo znanje predalo preko predavanj in delavnic, usmerjenih v delo s starejšimi uporabniki na terenu, namenjene pa so bodočim koordinatorjem točk in zainteresiranim prostovoljcem, ki želijo širiti svoje znanje in aktivno sodelovati v mreži prostovoljcev.

Prostovoljstvo pokriva potrebe ljudi v družbi, prispeva k boljšemu življenju posameznika, ščiti interese tistih, ki so na različne načine ogroženi ali odrinjeni na rob družbe. Model Zavoda Oreli za starejše je nastal iz prakse in na osnovi dolgoletnega dela. Podprt je s strokovnim znanjem izvajalcev in vključuje vse generacije prostovoljcev, ki delajo na področju medgeneracijskega sožitja ter pomoči starejšim občanom v lokalnem okolju.

Delavnico je zelo navdihujoče vodila Martina Ozimek, direktorica Zavoda Oreli. Vsi udeleženci so sodelovali s svojimi izkušnjami ter tako soustvarjali kvalitetna nova in uporabna znanja za razvoj prostovoljstva v domačem okolju. Po predstavitvi vsakega udeleženca je bilo jasno, da je skupina zelo močna in da so s srcem pri skrbi za starejše. Spoznali smo delovanje Zavoda Oreli, kako so razvili lokalni model za podporo starejšim, na kakšen način pridobivajo in zadržijo prostovoljce, kako jih izobražujejo in kako vzpostavljajo pogoje za delo. Sledilo je delo v treh skupinah, kjer smo opisali kako bi vzpostavili skupino prostovoljcev in kakšne aktivnosti bi izvajali ter tako dobili občutek, kako bi to potekalo v praksi.

Drugi del delavnice je potekal 30. marca preko spleta, kjer so isti udeleženci spoznavali psihofizične lastnosti starejših ljudi, vloge koordinatorja in mentorja za vodenje skupin prostovoljcev, pomembnost motivacije in spremljanja članov skupine za prostovoljsko delo, vsebine priprave prostovoljske pogodbe, pridobili osnovne informacije o Etičnem kodeksu o prostovoljstvu ter Zakonu o prostovoljstvu.

Veseli nas, da se skozi LAS projekt razvija tako močna in povezana skupina, ki tudi zelo aktivno sodeluje na delavnicah in za katero verjamemo, da bo naredila konkreten premik na področju zagotavljanja pomoči starejšim. V kolikor delamo s srcem, je vse mogoče. Ali kot pravi ga. Ninna Kozorog iz društva Humanitarček: »Tisti, ki smo dovolj nori, da verjamemo, da bomo spremenili svet… Ga na koncu tudi bomo.« Hvala, ker ste del te zgodbe!

V mesecu aprila bo organizirana naslednja delavnica na temo projektnega vodenja, ki jo bo vodil Roman Rener, svetovalec Zavoda Oreli, nato pa še delavnica o vzpostavitvi in vodenju informacijskih točk, ki jo bo vodila Špela Drobnič, prostovoljka Zavoda Oreli. V drugi fazi projekta bodo razvite in vzpostavljene »Točke za starejše«, mreža sodelujočih organizaciji in prostovoljcev ter storitve za starejše. V kolikor se želite tudi vi vključiti v mrežo prostovoljcev, nas kontaktirajte na: anita.molka@razvoj.si ali 01 8962 710.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovoren LAS Srce Slovenije.Ga. Martina Ozimek iz Zavoda Oreli vodi delavnico o aktivaciji prostovoljstva.


Podžupanja Občine Litija ga. Lijana Lovše se predstavi udeležencem. 


Delo v skupinah.Produkcija: Peternet