English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


KBZ Srce Slovenije po novem članica slovenske Mreže kolektivnih blagovnih znamk

 31. januar 2022 - Na svečanem srečanju 31. januarja 2022 je bila vzpostavljena slovenska Mreža kolektivnih blagovnih znamk (KBZ), oblikovanih po modelu Izvorno slovensko, katerega avtor in lastnik je podjetje ProVITAL d.o.o. Mreži se je pridružila tudi Kolektivna blagovna znamka Srce Slovenije z upravljavcem Razvojnim centrom Srca Slovenije.

Kolektivne blagovne znamke so v zadnjih 10 letih postale pomembno orodje razvoja podeželja v pametne ruralne destinacije s kreativnimi in uspešnimi ponudniki ter povezovalci, najpogosteje destinacijskimi organizacijami. Slednje so vzpostavljanje KBZ razumele kot enega prvih ukrepov strateške prihodnosti destinacije.


Pogodba za članstvo v Mreži KBZ, vzpostavljenih po modelu Izvorno Slovensko za strateški razvoj in prenos znanj


12 ustanovnih partnerjev, in sicer 11 KBZ – Bohinjsko / From Bohinj, Okusi Rogle, Dobrote Dolenjske, Srce Slovenije, Idrija izbrano, Jeruzalem Slovenija, Okusiti Laško, Blejski lokalni izbor, Sevnica Premium, Naše najboljše in Iz Doline Soče ter podjetje ProVITAL, je podpisalo pogodbo za članstvo v Mreži KBZ, vzpostavljenih po modelu Izvorno slovensko. Prizadevali si bodo za skupen strateški razvoj in prenos znanj, izkušenj in spretnosti, skupne raziskovalne aktivnosti, prijave na razpise, ter vzpostavitev modela platforme, ki bo omogočila informiranje, komuniciranje, trženje, prodajo, logistiko, distribucijo in evalviranje certificirane ponudbe visoke kakovosti in lokalno dodane vrednosti vsake KBZ. Glavni namen Mreže je doseči boljšo informiranost in ozaveščanje vseh javnosti, o pomenu lokalno pridelane in predelane hrane, storitev in doživetij, s čim manjšim ogljičnim odtisom ter posledično večjo povezano prodajo po cenah, ki so skladne s pričakovanji ozaveščenih kupcev.

Strokovna podpora ključnih nacionalnih institucij za strateški razvoj mreže KBZ

Srečanje je potekalo v treh sklopih. V prvem delu je zbrane pozdravil gostitelj, gospod Klemen Langus, direktor Turizma Bohinj, nato so prisluhnili gospe Kseniji Flegar, vršilki dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za turizem pri MGRT, gospodu Branku Ravniku, generalnemu direktorju Direktorata za kmetijstvo, in gospe Iloni Stermecki, vršilki dolžnosti direktorja Slovenske turistične organizacije. Svečane listine vstopa v Mrežo KBZ sta podelila prof. dr. Janez Bogataj, član Akademije Izvorno slovensko in doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec, avtorica vzpostavljanja KBZ po modelu Izvorno slovensko.

Rezultati poglobljene raziskave Fakultete za turizem Brežice so potrdili pozitivne učinke KBZ na razvoj podeželja in doseganje višje dodane vrednosti

V drugem delu srečanja je o pomenu povezovanja gospodarstva in izobraževalnih institucij spregovorila prodekanka za raziskovalne zadeve Fakultete za turizem Univerze Maribor, izr. prof. dr. Maja Turnšek. Študenti mag. študija Fakultete za turizem so pod vodstvom doc. dr. Tanje Lešnik Štuhec, pred. Mojce Polak in asist. Nejca Pozveka, predstavili poglobljeno raziskavo o KBZ, vzpostavljenih po modelu Izvorno slovensko, in odprli vpogled v njihovo skupno prihodnost.

Možnosti nadaljnjega razvoja skupne platforme sta komentirala Sašo Krumpak, direktor podjetja Halki d.o.o., in Gaber Terseglav, direktor podjetja Optifarm d.o.o.

V tretjem delu srečanja so koordinatorice KBZ, vzpostavljenih po modelu Izvorno slovensko, predstavile primere kreativnih pristopov razvoja, trženja in povezovanja ponudnikov, ki pomembno gradijo prepoznavnost posameznih podeželskih destinacij. Dr. Jana Vilman in dr. Tanja Lešnik Štuhec sta ob koncu povzeli ključne usmeritve ponudbe, certificirane s KBZ. Srečanje je zaključil Klemen Langus s povabilom na naslednje druženje, ki bo potekalo v sklopu Mednarodnega festivala alpskega cvetja v Bohinju.Avtorica besedila: dr. Tanja Lešnik Štuhec, PROVITAL d. o. o.Produkcija: Peternet