English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Med letošnjimi prejemniki certifikata kakovosti Srca Slovenije kar 17 ponudnikov

20. oktober 2021 - Razvojni center Srca Slovenije je kot upravljalec Kolektivne blagovne znamke Srce Slovenije v oktobru organiziral že 5. ocenjevanje rokodelskih in prehranskih izdelkov Srca Slovenije. Med letošnjimi prejemniki je 17 ponudnikov iz Kamnika, Litije, Lukovice, Mengša, Moravč in Šentruperta s skupaj 39 izdelki. Po novem se tako s certifikatom kakovosti ponaša že 259 prehranskih in rokodelskih izdelkov z območja Srce Slovenije.

Strokovna komisija je izdelke ocenila v petek, 15. oktobra 2021, certifikati pa bodo svečano izročeni prejemnikom predvidoma v novembru. Kolektivna tržna znamka Srce Slovenije od leta 2016 dokazuje preverjeno kakovost, pristnost in srčno poreklo izdelkov na območju Srca Slovenije, to je v občinah Dol pri Ljubljani, Domžale, Hrastnik, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče, Radeče, Šentrupert, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin in Zagorje ob Savi.

Od 68 prijavljenih izdelkov je pravico do uporabe Kolektivne blagovne znamke Srce Slovenije (KBZ) pridobilo skupaj 39 izdelkov, od tega 18 prehranskih izdelkov in 21 rokodelskih izdelkov oziroma 17 proizvajalcev (10 rokodelcev in 7 proizvajalcev prehranskih izdelkov), od tega 6 novih ponudnikov (4 rokodelci in 2 prehranska ponudnika). V postopku nezaključenega ocenjevanja so še 4 prehranski izdelki 2 ponudnikov, ki imajo možnost naknadne pridobitve certifikata.

Med rokodelskimi izdelki so prevladovali lončarski in leseni izdelki, med prehranskimi izdelki pa so bili najbolje ocenjeni mlečni in mesni izdelki, rezanci, izstopajo tudi piškoti hišne pridelave surovin in izdelave.

Rezultati razpisa kažejo na to, da se KBZ Srce Slovenije primerno razvija. Za rokodelske izdelke niso več dovolj samo oblika in tehnologija izdelave, ampak tudi embalaža, opremljenost z zgodbo, poudarek na lokalnih gradivih in povezanost s kulturnim okoljem izdelovalcev. Nabor ustreznih prehranskih izdelkov je bil tokrat nekoliko manjši. Nekateri so bili izrazito globalni in manj povezani z lokalnim in regionalnim okoljem, nekateri tudi tehnološko pomanjkljivi. Ponudniki še ne znajo izpostaviti svojih posebnosti in lokalnih sestavin na embalaži in etiketi izdelka. Veliko prostora za izboljšave je še tudi na področju uporabe trajnostne embalaže.

V prihodnjih tednih bo Razvojni center Srca Slovenije kot upravljalec znamke KBZ Srce Slovenije dopolnil spletni katalog izdelkov, ki je objavljen na spletni strani www.srce-slovenije.si.

 

Člani ocenjevalne komisije mag. Marlena Skvarča, dr. Tanja Lešnik Štuhec, prof. dr. Janez Bogataj in Matej Zupančič s predstavnicami Razvojnega centra Srca Slovenije direktorico Mojco Štepic, Mijo Bokal, Tino Vatovec in Tino Pregel (foto Marjanca Žunič).


Produkcija: Peternet