English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Delovno poletje obrodilo sadove s kar petimi novimi evropskimi projekti v Srcu Slovenije

8. oktober 2021 - Na Razvojnem centru Srca Slovenije smo bili uspešni pri prijavi kar petih mednarodnih projektov na dveh programih, Erasmus + in Interreg Europe. Kot izkušen in zanesljiv partner tako nadaljujemo svoje delo v smeri razvoja podjetništva, turizma in izboljšanja pogojev za življenje starejših v lokalnemu okolju šestih partnerskih občin ter širše na nacionalni ravni.

Na programu Interreg Europe smo uspešno prijavili nadaljevanje izvajanja treh projektov, ki smo jih na območju Srca Slovenije izvajali že od leta 2016. Namen nadaljnjih vsebin je predvsem soočanje s posledicami pandemije Covid-19 na področju podjetništva. Tako bomo s projektom TRINNO, ki spodbuja podporne ekosisteme za podjetništvo za tradicije in inovacije, v naslednjih 12 mesecih aktivno spodbujali izboljšanje digitalizacije in inovativnosti rokodelcev. V okviru projektnih aktivnosti pa bomo mednarodnim parterjem tudi podrobneje predstavili Slovensko vavčersko shemo, ki je sedaj prepoznana kot dobra praksa projekta, iz katere se lahko učijo drugi. Zaradi odličnih rezultatov smo svoje izkušnje, uspešen prenos dobre prakse iz Irske v Slovenijo in rezultate predstavili tudi na "Evropskem tednu regij in mest 2021".

S projektom P-IRIS bomo nadaljevali spodbujanje mreženja med podjetniki za dvig inovativnosti in snovanje novih podjetniških idej ter projektov na podeželju Srca Slovenije. Nudili bomo konkretno svetovalno podporo podjetnikom za pripravo in prijavo projektov na razpise za potencialne nove storitve na območju občin.

Z že omenjenimi projektnimi aktivnostmi pa se bo dopolnjeval tudi Erasmus + projekt Young GREENtrepreneurs. Cilj projekta je mlade opolnomočiti z inovativnimi digitalnimi orodji za razvoj novih veščin, kompetenc in praktičnega znanja s področja zelenega podjetništva. Razvit bo program usposabljanja in meril za razvoj »zelenih produktov« ter program usposabljanja za razvoj »zelenega podjetništva«. Mladim podjetnikom bo na voljo spletna platforma z vsemi aktualnimi vsebinami. Drugi nov Eramsus + projekt RE-CONNECT pa naslavlja sodobne pristope k razvoju konkurenčnega turizma s povečanjem digitalnih in trajnostnih kompetenc turističnega kadra v odmaknjenih turističnih destinacijah.

Tretji projekt na programu Interreg Europe, ki je bil uspešno podaljšan je HoCare, za inovativne rešitve za oskrbo na domu. Cilj je izboljšanje strukture upravljanja politik na področju oskrbe na domu preko prenosa dobrih (IKT) praks iz tujine v Slovenijo. Zavzemali se bomo tudi za prijavo novih projektov s področja oskrbe na domu na prihodnji razpis LAS.

Z izvajanjem projektnih in rednih aktivnosti na Razvojnem centru Srca Slovenije sledimo smernicam razvoja gospodarstva in turizma v Sloveniji. Za okrevanje po epidemiji Covid-19 so jasno postavljene smernice za digitalno in zeleno transformacijo Slovenije ter za odločno soočanje z demografskimi in podnebnimi spremembami. Te cilje bomo s sodelovanjem vseh deležnikov lokalnega okolja zagotovo učinkovito naslavljali, rezultati dela pa se bodo odražali tudi na terenu.Produkcija: Peternet