English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Zakaj je krožno upravljanje voda pomembno?

9. avgust 2021 - V teh vročih in sušnih mesecih se ljudje še bolj zavemo pomena vode ter kako odvisni smo od nje, od narave, ki nas obdaja. Zakaj torej tako pogosto pozabimo, kakšen vir nam predstavlja deževnica? Smo res pozabili, kakšen vir lahko predstavljajo tudi odpadne vode, seveda če so le-te primerno očiščene in vključene v naš zeleni krožni sistem?

-          1. Zmanjšajte in reciklirajte odpadne vode, čim manj jih zavrzite

-          2. Odpadne vode so obnovljiv vir novih voda, energije in hranil

-          3. Povečajte učinkovitost virov v vodnem sektorju


Programe za varstvo voda običajno izvajajo vodovodne službe, zato jih je treba skrbno načrtovati in naknadno oceniti, da se zagotovi, da programi varčujejo z vodo in službe izvajajo stroškovno učinkovite naložbe. Najprimernejše strategije in ukrepi za varstvo vode se med posameznimi skupnostmi razlikujejo glede na lokalne razmere in priložnosti.


Koristi zbiranja deževnice
:

  • Deževnica je razmeroma čista in njena kakovost je običajno dovolj za številno uporabo z malo ali celo brez čiščenja
  • Deževnica ima nizko slanost in jo je mogoče ponovno uporabiti kjerkoli, kjer je potrebna mehka voda, na primer za pranje perila, hlajenje in v industriji (namesto RO, ionskega izmenjevalca itd.)
  • Lahko prihrani do 50% potrebe po vodi v gospodinjstvu
  • Zmanjša stroške energije za hlajenje: 1 m³ deževnice, ki izhlapi, sprosti 680 kWh energije
  • Zmanjša obremenitev odtokov na kanalizacijo in poplave v mestnih območjih
  • Zbiranje deževnice je prilagodljiva tehnologija, ki jo je mogoče zasnovati tako, da izpolnjuje skoraj vse zahteve
  • Prispeva k samooskrbi z vodo

-

Katera tehnologija ravnanja z deževnico je najbolj primerna za moj projekt?

Običajno ne gre za en ukrep, ampak za kombinacijo več različnih ukrepov, da bi pod danimi pogoji dobili najboljše rezultate

Koristna je ekonomska študija, ki poleg finančnih ciljev upošteva tudi nefinančne cilje za določen ukrep. Ocena ekonomske učinkovitosti ne bi smela temeljiti samo na velikosti naložbe, ampak mora vključevati tudi prihodnje obratovalne stroške in prihranke.


Produkcija: Peternet