English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Kamničani navdušeni nad okušanjem vode

17. junij 2021 - V sredo, 16. junija 2021, je v Kamniku na Glavnem trgu potekal Festival pitne vode, ki ga je organiziral Razvojni center Srca Slovenije skupaj z Občino Kamnik in Jamarskim klubom Kamnik. Obiskovalci so lahko okusili in primerjali vzorce sedmih vod iz različnih izvirov iz Kamniško-Savinjskih Alp. V mesecih, ki so pred nami, se bo na projektnem območju zvrstilo še več podobnih dogodkov, katerih namen je osveščanje ljudi o pomenu kakovostne pitne vode za naše vsakdanje življenje.

Gre za eno od vsebin projekta Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah, v katerem sodelujejo lokalne akcijske skupine LAS Srce Slovenije, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Gorenjska košarica ter LAS Spodnje Koroške iz Avstrije.

Še posebej nas veseli, da so se festivala v velikem številu udeležili mladi. Dijaki iz kamniške gimnazije so na festivalu tudi aktivno sodelovali pri degustaciji različnih izvirskih vod.

Dogodek je ponudil priložnost za razpravo o pomenu varovanja vodnih virov na območju Kamniško–Savinjskih Alp in tudi širše. Občina Kamnik z Jamarskim klubom Kamnik že vrsto let spremlja kvaliteto vodnih izvirov ter išče rešitve za izboljšanje stanja, kjer je to potrebno. Rešitev žal ni mogoče vedno doseči na kratek rok, je pa ohranjanje pitne vode ena od glavnih prioritet Občine Kamnik. Razvojni center Srca Slovenije pripravlja tudi raziskavo o vodnih virih na širšem območju Srca Slovenije, saj je tematika aktualna za prav vsako skupnost, ki želi ohraniti svojo vodo čisto za prihodnje rodove.

Vsi sodelujoči v projektu želimo posebno pozornost nameniti ohranjanju izvirov in vplivanju na zavest o skrbi za vodo kot naravno dobrino. Voda je danost, ki jo moramo skrbno varovati, zato ne smemo dopustiti neodgovorne rabe in neodgovornega onesnaževanja.

Projekt sodelovanja LAS Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

Produkcija: Peternet