English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Vabimo vas k oblikovanju turističnih programov

Na Centru za razvoj Litija pripravljamo v okviru izvedbe 2. faze projekta »Trkamo na vrata dediščine« serijo konkretnih tržnih programov oziroma turističnih paketov, s katerimi želimo ponudbo Srca Slovenije približati posameznim ciljnim skupinam in jih tako konkretno spodbuditi k obisku naše destinacije. Po uvodnem srečanju s "tržniki" z območja 27.11. v Dolu pri Ljubljani in okvirnem naboru podatkov idej za turistične programe iz posameznih vključenih občin bomo v začetku decembra izvedli delavnice s ponudniki na terenu. Pri izvedbi omenjenih aktivnosti sodelujeta zunanji strokovni sodelavki Miša Novak in Mojca Hauptman.

Produkcija: Peternet