English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Razvojni center Srca Slovenije predstavil slovensko dobro prakso na pomembnem evropskem dogodku »Europe, Let's cooperate«

 12.junij 2020 - Razvojni center Srca Slovenije je bil zaradi odličnih rezultatov, ki jih je dosegel v okviru projekta TRINNO, povabljen kot govorec na dogodek programa Interreg Europe »Europe, Let's cooperate«, ki se je tokrat odvijal na daljavo iz studia v Lille-u, Francija. Dogodka se je udeležilo preko 1000 organizacij iz vse Evrope.

Osrednja tema dogodka je bila podpora regijam/državam pri soočanju s COVID-19 krizo, in sicer kako lahko države povečajo konkurenčnost svojih podjetij. Slovensko vavčersko shemo »spodbude malih vrednosti za MSP« so prepoznali kot odlično dobro prakso, iz katere se lahko učijo tudi druge države, saj je zelo primerna v času krize v kateri se trenutno nahajamo. Vavčerske sheme predstavljajo namreč dinamičen, hiter in enostaven način podeljevanja sredstev podjetjem.

Anita Molka, vodja projekta TRINNO, je evropskemu občinstvu predstavila novo vavčersko shemo za mala in srednje velika podjetja, ki jo je pripravilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Sektor za podjetništvo, razpis pa je objavil Slovenski podjetniški Sklad v januarju 2019. Gre za spodbude malih vrednosti, ki omogočajo malim in srednje velikim podjetjem, da pridobijo ustrezna znanja in se med drugim razvijajo tudi na področju digitalnega trženja in spletne trgovine. Gre za individualne storitve, ki izboljšajo kompetence, dodano vrednost, prodajo, razvoj in konkurenčnost na trgu.

Do konec marca 2020 je bilo prejetih 5.326 prijav in odobrenih 2.742 vavčerjev v višini 10,8 mio EUR. Ministrstvo je že izplačalo 988 vavčerjev v vrednosti 3,5 mio EUR. Rezultati presegajo pričakovanja, odzivi podjetij pa so zelo pozitivni, saj je postopek prijave zelo preprost, obdobje za prejem sredstev pa veliko krajše kot je bilo v prejšnji vavčerski shemi. K temu uspehu je pomembno prispeval tudi Razvojni center Srca Slovenije s projektom TRINNO, saj je omogočil Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo spoznavanje dobre prakse na Irskem »Trading on-line voucher«. Ministrstvo je preneslo pomembne segmente iz irskega sistema v novo vavčersko shemo v Sloveniji, kjer je med drugim sedaj upravičen strošek tudi postavitev nove spletne strani in spletne trgovine.

Video dogodka Anita Molka pri predstavitvi slovenske vavčerske sheme za mala in srednje velika podjetja.

Produkcija: Peternet