English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srečanje »Ozimnica idej« s predstavitvijo dokumenta Manifest InJo-InCo 2008

V Mestnem muzeju Ljubljana smo se dne 2. decembra 2008 udeležili srečanja »Ozimnica idej« s predstavitvijo dokumenta Manifest InJo-InCo 2008. Srečanje je potekalo v organizaciji podjetja Vibacom in IPRK Inštituta za poslovno rast in kreativnost.

Glavni namen srečanja je bil oblikovati povzetke iniciativ in projektov inovacijskega novinarstva in komuniciranja (InJo-InCo) v slovenskem prostoru ter spodbuditi dialog s predstavniki izbranih vladnih institucij.

Srečanja se je udeležilo preko 30 zvestih in novih podpornikov InJo-InCo koncepta, ki predstavljajo različne deležnike inovacijskega prostora, kot tudi predstavniki ministrstev. Srečanje in dialog z udeleženci sta vodili spodbujevalki InJo projekta in InCo gibanja mag. Violeto Bulc, Vibacom, in mag. Ladeja Godina Košir, IPRK.

Sporočilo dogodka je, da sta čas in prostor prav v času krize dozorela za udejanjanje medstrukturnih horizontalnih povezav ter socialnih mrež, ki vodijo k inovativnim prebojem. To dokazujejo številne iniciative in realizirani projekti, predstavljeni v Manifestu InJo-InCo 2008, ki kličejo po aktivaciji medijev, vladnih struktur in javnih finančnih virov, če naj postanejo del dnevne proaktivne razvojne politike.

V projekt je bila testno vključena tudi Litija kot Mesto inovativnosti. Ob vstopu v Evropsko leto ustvarjalnosti in inovativnosti si želimo, da bi se Litija še naprej razvijala kot inovativno mesto, zato bi ideja manifesta lahko bila pomembna za uresničitev razvojnih ciljev Litije in okolice.

Manifest InJo/ InCo 2008 povzema razmisleke, vsebine predkonferenčnih in konferenčnih delavnic ter dialogov, ki so predstavljali sestavni del mednarodne Konference o inovacijskem novinarstvu in komuniciranju Stanford po Stanfordu 2008, uspešno izpeljane spomladi 2008 v soorganizaciji družb Vibacom in IPRK. Je dokument, ki povzema utrip prostora in časa v razumevanju vloge komunikacijskih strategij in orodij za razvoj inovativnosti, kar je še posebej v časih, ki kličejo po spremembah, izjemno dragoceno. Manifest InJo/ InCo 2008 si lahko ogledate na spletni strani www.innovationjournalism.si/manifest2008.

Pripravila: Sabina Resnik

Produkcija: Peternet