English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srečanje županov občin območja Srca Slovenije ter okoliških občin

23. oktober 2019 - Razvojni center Srca Slovenije je skupaj z Občino Kamnik organiziral srečanje županov območja Srca Slovenije ter okoliških občin, in sicer v torek 22. oktobra 2019 v prostorih Samostana Mekinje. Povezovanje občin in iskanje skupnih interesov je bistvenega pomena za razvoj območja in kvaliteto življenja.

Srečanje je bilo namenjeno izmenjavi mnenj o priložnostih, ki jih lahko nudi razvojno partnerstvo Srca Slovenije, iskanju skupnih izzivov občin ter krepitvi medsebojnega sodelovanja pri razvojnih projektih v prihodnosti. Razvojni Center Srca Slovenije je predstavil tudi vse aktivnosti, ki bi jih v letu 2020 izvajal za omenjene občine.

Osrednja tema srečanja je bila financiranje v prihodnji finančni perspektivi 2021-2027. Mag. Bojan Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je predstavil zahtevno in obsežno strukturo tako trenutne kot bodoče Evropske kohezijske politike. Obeta se 9 odstotkov zmanjšanje kohezijske ovojnice za Slovenijo (na dobre 3 milijarde EUR), pet ključnih politik (pametnejša Evropa, bolj zelena Evropa, bolj povezana Evropa, bolj socialna Evropa ter Evropa bližje državljanom), ki jih financirajo trije skladi (ESRR, ESS+ in KS) ter sofinanciranje mehkih ukrepov in trajnostno naravnanih investicij. Največ priložnosti za lokalne skupnosti bodo tudi v prihajajoči finančni perspektivi predstavljali skupni medobčinski projekti v okviru Dogovora za razvoj regij in manjši, v razvoj podeželja in njegovih prebivalcev usmerjeni projekti.

Mojca Štepic, v.d. direktorja Razvojnega centra Srca Slovenije, predstavlja aktivnosti programa Razvojnega partnerstva Srca Slovenije za leto 2020.


Mag. Bojan Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko, predstavlja možnosti financiranja v prihodnji finančni perspektivi 2021-2027.


Produkcija: Peternet