English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Koordinacijsko srečanje za pripravo projekta EnerSEE v Ravenni

Dne 12.11.2008 smo se udeležili koordinacijskega partnerskega srečanja v Ravenni z namenom skupne priprave razpisne dokumentacije v 2. razpisni fazi programa JV Evropa Evropskega teritorialnega sodelovanja za projekt EnerSEE. V projektu želimo sodelovati kot partner, poleg vodilnega partnerja iz Italije (Provinca Ravenna) sodelujejo v projektu še drugi partnerji iz Italije, Avstrije, Grčije, Bolgarije, Romunije in Slovenije.

Na srečanju so partnerji predstavili svoje inštitucije ter načrtovane pilotske podprojekte ter pripravili podrobnejši plan dela za načrtovano 30-mesečno izvajanje projekta.

Projekt je namenjen krepitvi trajnostnega razvoja pri obravnavi naraščajočih okoljevarstvenih težav, skladno s Kjotskim protokolom in politikami EU, v smislu doseganja ravnovesja med gospodarskim razvojem, energetsko oskrbo in varstvom okolja. Aktivnosti bodo usmerjene v oblikovanje in testiranje prilagodljivih varčnih sistemov za pridobivanje in shranjevanje energije ter ozaveščanje splošne in posebnih javnosti o podnebnih spremembah oziroma možnostih za njihovo preseganje.

Sabina Resnik

Produkcija: Peternet