English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Premagovanje razdrobljenosti in izgradnja podpornih mrež na podeželju

11. junij 2019 - Partnerji in deležniki projekta P-IRIS, ki se osredotoča na inovacijske sisteme na podeželskih območjih, so se med 3. in 6. junijem 2019 udeležili 6. študijskega obiska v regiji Lombardija (Italija). Študijski obisk je bil osredotočen na tri pomembne in medsebojno povezane dele. Prvi del je bil namenjen regionalnemu dogodku s poudarkom na metodah in primerih sodelovanja med urbanim in ruralnim okoljem. Drugi na predstavitvah lokalnih dobrih praks, ki poskušajo preseči razdrobljenost na podeželskih območjih Valle Camonice. In zadnje dvema delavnicama; Razvoj akcijskih načrtov in nadgradnja dokumenta »Priročnik za vodenje mrež iz ruralnih okolij«.

Delo na medregionalnih projektih je odlična priložnost za učenje in delo z drugimi medregionalnimi projekti. Študijski obisk v Italiji je to priložnost ponudil na več načinov. Predstavniki projekta RUMORE (Interreg Europe), projekta OPEN AGRI (Projekt inovativnega urbanega projekta) in AMRT VILLAGES (Projekt alpskega prostora) so pomembno prispevali k regionalnemu dogodku P-IRIS. Poleg tega so predstavniki regije Lombardija predstavili ukrepe in tekoče projekte, usmerjene v podeželske dele velemestnih območij: obsežno distribucijo in trženje samooskrbnih storitev ter zeleno in okolju prijazno upravljanje javnih površin. Vse to se je nanašalo na pomembno tematiko sodelovanja med urbanimi in ruralnim okoljem. Sodelovanje je usmerjeno v kooperativno rast, inovacije, internacionalizacijo, povezovanje in nadgradnji znanj.

Organizator srečanja, Poliedra (Italija), je v drugem delu študijskega obiska predstavil dobre prakse različnih podpornih okolij, mrež in podpornih struktur v Valle Camonici. Ob upoštevanju, da te strukture in mreže delujejo v okolju gorske skupnosti ki je razdrobljena, se vsi zavedajo potrebe po ohranitvi naravnih virov, lokalnih tradicij, spodbujanju podjetništva in izboljšanju inovacijskih sistemov na podeželskih območjih. Ob tej je potrebno izpostaviti primer podeželskega co-working prostora Limes Farm. Ustanovitelj je večkrat izpostavil, da je socialni vidik najpomembnejši člen ustvarjalnega delovnega prostora, zato bi moral biti ta vidik veliko bolj obravnavan pri zaposlovanju mladih. Profesor Guido Cali pa je pojasnil, da sta prav sodelovanje in mreženje najboljša načina za premagovanje razdrobljenosti na podeželju.

Ker projekt P-IRIS vstopa v drugo fazo, so projektni partnerji pomemben del študijskega obiska namenili nadgradnji akcijskih načrtov. Partnerji so razpravljali o medregionalnem vidiku akcijskih načrtov in povzeli vse dobre prakse, ki smo jih pred tem obiskali na Norveškem, v Španiji, na Hrvaškem, v Italiji, na Finskem in v Sloveniji. Prenos ustreznih izkušenj in dobrih praks iz drugih lokalnih okolij je primarni cilj našega projekta. Samo tako bo lahko P-IRIS projekt zares vplival na izboljšanje mreženja in dvig inovativnosti v podeželskih okolij v vseh šestih državah.


Delovna skupina za nadgradnjo Akcijskih načrtov


Partnerji in deležniki projekta P-IRIS


Regionalni dogodek v Milanu


Produkcija: Peternet