English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Mednarodna turistična konferenca ob zaključku projekta INSiGHTS

29. maj 2019 - Na zaključni konferenci smo 28. maja 2019 predstavili 30 mesečni projekt INSiGHTS - Integrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies – ki se je začel izvajati 1.1.2017 in se zaključuje v mesecu juniju 2019. Namen projekta je spodbujanje trajnostne uporabe naravnih virov in kulturne dediščine s ciljem razvoja trajnostnega in zelenega turizma. 13 partnerjev iz držav Avstrije, Bolgarije, Hrvaške, Madžarske, Nemčije, Romunije, Slovaške, Srbije in Slovenije je razvilo turistične strategije, ki regije ne bodo naredile privlačnejše za turiste, ampak bodo tudi zaščitile njene naravne in kulturne vire.

Na zaključni konferenci projekta INSiGHTS, ki je 28. maja 2019 potekala v Socialno varstvenem centru Litija, so bili predstavljeni dosežki projekta, projektni video, dobre prakse, pilotne aktivnosti ter mreženje. Razvojni center Srca Slovenije, ki je v projektu tudi sodeloval, je izvedel pilotno aktivnost, ki je vključevala tri aktivnosti:
  • zemljevid pohodniških poti in samopostrežna stojala za popravilo koles
  • izobraževanje lokalnih turističnih ponudnikov
  • nova celostna grafična podoba in promocija destinacije z inovativnimi pristopi
Pilotna aktivnost je pokrivala območje dveh občin (Litija in Šmartno pri Litiji), ki je predstavljeno kot skupna turistična destinacija in je tudi prejemnica bronastega znaka Slovenia Green Destination.

V okviru zaključne konference je na treh okroglih mizah potekala razprava glede rezultatov projekta. Strokovnjaki s področja turizma so v okviru posameznih tematskih sklopov (Integrirano upravljanje trajnostnega turizma, Pameten razvoj zelenih turističnih produktov in Spodbujanje zelenega in zdravega življenjskega sloga s trajnostnimi turističnimi storitvami) predstavili primere dobrih praks in ključne smernice razvoja.

Podonavske regije imajo izjemne naravne in kulturne vire, ki jih je potrebno zaščititi. Prav tako pa imajo velik potencial, da postanejo privlačne destinacije za hitro rastoči trend počasnega, zelenega in zdravega turizma. Z namenom najti ustrezne rešitve, kako narediti regije bolj privlačne za turiste, se je povezalo 13 partnerjev iz območja Podonavja. V okviru projekta INSiGHTS so z izdelavo osmih turističnih strategij zelenega in zdravega turizma destinacijam, ki so vključene v projekt, pomagali narediti regijo ne samo bolj privlačno za turiste, temveč tudi zaščitili njene naravne in kulturne vire. Turistične strategije zelenega in zdravega turizma so prilagodljive po vsej Podonavski regiji.

Projekt INSiGHTS je sofinanciran iz naslova programa Interreg Danube Transnational Programme. Celotna vrednost projekta je 2.308.170,55 EUR, vrednost projekta za Razvojni center Srca Slovenije je znašala okvirno 256.200,00 EUR od tega je 85% sofinanciran iz EU (ESRR), 15% pa so prispevali Razvojni center Srca Slovenije, Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji.

Produkcija: Peternet