Warning: mysql_pconnect(): MySQL server has gone away in /var/www/vhosts/razvoj.si/httpdocs/class/DB.class.php on line 38 Razvojni center Srca Slovenije :: Spodbujanje trajnostne mobilnosti v Kamniku
English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Spodbujanje trajnostne mobilnosti v Kamniku

13. maj 2019 - Projekt CityWalk s pomočjo okrepljene vloge aktivnih trajnostnih oblik mobilnosti, kot sta hoja in kolesarjenje, ozavešča meščane v Podonavski regiji o pomenu zmanjšanih emisij in hrupa, ter vzpostavitvi varnejšega prostora za življenje. Glavni namen projekta je izboljšanje ključnih pogojev za hojo. V ta namen sta se v preteklem tednu v Kamniku izpeljala dva dogodka z namenom ozaveščanja javnosti.

Razvojni center Srca Slovenije je v sredo, 8. 5. 2019, ob 17. uri v Samostanu Mekinje organiziral interaktivno delavnico o aktiviranju prebivalcev na temo hoje v Kamniku, ki jo je vodil g. Matej Cepin iz Socialne akademije. Na delavnici smo se na interaktiven način lotili iskanja predlogov/idej na primeru občine Kamnik, pri čemer smo se osredotočili na 4 vprašanja: Kaj je v občini dobro narejeno?, Kaj v občini manjka?, Kateri so neizkoriščeni potenciali? ter Katere so navdihujoče dobre prakse od drugod? Skupaj smo tako prišli do šestih ključnih ciljev oz. področij, na katere bi se bilo potrebno v prihodnje prioritetno osredotočiti. Tekom predavanja smo se lotili tudi vprašanja, kako na najbolj učinkovit način uskladiti interese meščanov in odločevalcev ter kako prepričati župana. Prišli smo do sklepa, da bistveno vlogo pri tem igrajo uspešne oblike participacije in da je ključnega pomena, da se pri odločanju oblikujejo mešana telesa (med civilno družbo in odločevalci) ter ustvarjajo gibanja, ki vključujejo osebne in neformalne stike.

Sočasno se je v občini odvijal tudi program S pravljico v žepu. Program je vključeval lahkoten, uro in pol dolg sprehod po mestni pravljični poti in pripovedovanje pravljic, ki so del mestne pravljične poti. Ta pot vodi od Bistrice do mestnega jedra, mimo drevoredov, čez mostove s pogledi na kamniške vršace. Sprehod je bil namenjen vsem zainteresiranim meščanom in obiskovalcem.


Produkcija: Peternet