English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


LAS Srce Slovenije potrdila projekte za leto 2009

Lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja (LAS) Srce Slovenije je na martinovo, 11. novembra, na seji razvojnega sveta potrdila projekte za sofinanciranje, ki se bodo pričeli izvajati v letu 2009.

Na javni poziv za izbor projektov LAS za leto 2009, ki se je končal 30.9.2008, je skupaj prišlo 21 vlog iz vseh občin LAS. Od tega je bilo popolnih oziroma pravočasno dopolnjenih 19 vlog, ki jih je nato ocenila ocenjevalna komisija LAS. Skupaj so prijavitelji zaprosili za dobrih 300.000 EUR, ker pa predvideni sklad LAS za leto 2009 znaša okrog 190.000 EUR (sredstva Leader in lastna sredstva LAS, ki jih zagotavljajo vključene občine), je imela komisija zahtevno nalogo, v kakšni višini podpreti posamezne projekte. Razvojni svet je podprl predlog komisije, tako da je bilo 9 projektov podprtih v celoti, 8 projektov delno, 2 projekta pa nista bila podprta.

Komisija je pri poročanju posebej izpostavila raznolikost in vsebinsko dokaj dobre projekte, upravljalec LAS, Center za razvoj Litija, pa je ugotovil, da imajo številni prijavitelji še vedno težave pri pisanju vlog, zato bomo v prihodnjem letu izvedli vsaj dve delavnici za pravilno pripravo vlog.

V tem času se prav tako izdeluje nova spletna stran LAS, ki bo postavljena v okviru spletne strani RCL (www.razvoj.si/las). Tu bodo objavljene vse aktualne informacije o delu LAS, razpisih, delavnicah za prebivalce območja LAS, prav tako pa bodo kratko predstavljeni vsi do sedaj potrjeni projekti.

Promociji LAS in izbranih projektov bo namenjen tudi veliki promocijski dogodek LAS 4. decembra od 12. ure v Čebelarskem centru na Brdu pri Lukovici, kamor vabimo vse zainteresirane prebivalce območja LAS. Iz prve roke boste lahko izvedeli, kakšni projekti se lahko sofinancirajo v okviru LAS in navezali stike z uspešnimi prijavitelji.

Dodatne informacije: Saša Ceglar

Produkcija: Peternet