English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Popotovanje po Levstikovi poti v Srcu Slovenije

V soboto, 8. novembra 2008, je potekalo tradicionalno Popotovanje po Levstikovi poti, na katerem je tudi letos sodeloval Center za razvoj Litija, ki tudi sicer vzpodbuja povezovanje društev v lokalnih okoljih.

Ob tej priliki smo predstavili blagovno znamko Srce Slovenije, ki povezuje turistično ponudbo območja od kamniških planin pa vse do dolenjskih gričev, kjer se je pohod tudi odvijal. Za promocijo je poskrbela Zadruga Jarina, ki je tudi glavni promotor območja Srca Slovenije.

Skupaj z organizatorji smo se sodelavci Centra za razvoj Litija in zadruge Jarina začeli pripravljati na prireditev že mesec dni pred pohodom. Center za razvoj Litija je pomagal pri pripravi vsebine za knjižico, ki je prejel vsak pohodnik ob prijavi. Jarina pa je letos prvič sodelovala pri oblikovanju ponudbe ob poti.

S tem namenom so se na delavnici zbrali zainteresirani ponudniki ob poti. Namen te delavnice je bil, da se ponudniki med seboj spoznajo, da se držijo izključno ponudbe, ki izvira iz neposredne okolice oz. kmetije, da se jih seznani o zahtevani dokumentaciji, ki jo morajo pridobiti in o raznovrstnosti ponudbe. Na podlagi skupnih usklajevanj se je izdelal letak, kjer je bila vsa ponudba ob poti tudi zapisana. Tudi ta letak je ob prijavi prejel vsak pohodnik.

Na startnih mestih v Litiji in ob kulturnem domu v Šmartnem pri Litiji sta bili postavljeni stojnici s promocijskimi materiali območja Srca Slovenije. Poleg tega, pa so pohodniki v Litiji in v Šmartnem pri Litiji doživeli še dobrodošlico v izvedbi animatork, kar je bila letos novost. Na ta način so bili pohodniki toplo sprejeti, seznanjeni s kulturno in naravno dediščino območja, kulinaričnimi posebnosti in trenutno gospodarsko in politično situacijo v lokalnem okolju.

Mojca Hauptman, Zadruga Jarina

Produkcija: Peternet