English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Ponovno je odprt razpis za pridobitev kolektivne tržne znamke Srce Slovenije

Razvojni center SRCA SLOVENIJE objavlja

RAZPIS za pridobitev pravice do uporabe Kolektivne tržne znamke Srce Slovenije

S kolektivno tržno znamko SRCE SLOVENIJE poudarjamo in izpostavljamo prepoznavnost tipičnih pridelkov in prehranskih izdelkov in rokodelskih izdelkov ter izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja z območja destinacije SRCE SLOVENIJE.

Za pridobitev kolektivne tržne znamke SRCE SLOVENIJE se lahko prijavijo registrirane pravne in fizične osebe, ki ponujajo izdelke, za katere se podeljuje pravica do uporabe kolektivne tržne znamke SRCE SLOVENIJE. Ocenjevanje bo potekalo v okviru operacije LAS Srce Slovenije »Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine«, zato se lahko prijavijo podjetja in osebe iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji.

Na tretje brezplačno ocenjevanje lahko ponudniki prijavijo izdelke z naslednjih področij:
  • prehranski izdelki (iz mleka, mesa, sadja, zelenjave, žit, zelišč, drugih rastlin …);
  • rokodelski izdelki ter izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja.
Prijavijo lahko do pet (5) izdelkov, pri čemer se serija izdelkov šteje kot en (1) izdelek.

Pri ustvarjanju naj imajo ponudniki v mislih primernost izdelkov za prodajne kotičke v Srcu Slovenije: recepcija Term Snovik, trgovina s spominki ob vhodu v Arboretum Volčji Potok, prostori Turistično-informacijskega centra Litija v starem mestnem jedru Litije in trgovina s spominki na gradu Bogenšperk. Zaželeno je, da prijavljeni pridelki in izdelki sledijo temi zdravilne rastline Srca Slovenije.

Ocenjevanje bo potekalo v sredo, 27. marca 2019, predvidoma v Litiji. Pridelke, prehranske in rokodelske izdelke prijavite za ocenjevanje do ponedeljka, 18. marca 2019, do tega dne jih tudi dostavite. Ponudniki dostavijo za ocenjevanje en (1) primer rokodelskega izdelka oz. dva (2) primera prehranskih izdelkov. Razvojni center Srca Slovenije lahko zadrži izdelke za potrebe predstavitev in promocij.

Poudarek pri ocenjevanju izdelkov je v povezanosti izdelka z lokalnim okoljem oz. območjem Srca Slovenija (ta naj se odraža v zgodbi izdelka), na celostni podobi izdelka (etiketa, embalaža), trženjskim vidikom (ekonomska vrednost izdelka, primernost izdelka za trg, cena, možna količina izdelkov), dodatne točke lahko dobijo tudi prijavitelji, ki so bili za svoje izdelke že nagrajeni. Pri prehranskih izdelkih se poleg tega ocenjuje še izvor živil, pri čemer je zaželeno, da so čim bolj lokalnega izvora, zunanji videz izdelka in njegove sredice ter seveda vonj in okus. Pri rokodelskih izdelkih bo ocenjevalna komisija preverila kakovost, tehnološki proces izdelave, izvor gradiv (višjo oceno dobijo izdelki z lokalnimi gradivi), povezanost s kulturno dediščino območja, celovitost in aplikativnost izdelka, vzgojne in izobraževalne vsebine ter likovno estetske, umetniške oz. oblikovalske sestavine.

Obrazci za prijavo na razpis so objavljeni spodaj, dobite pa jih lahko tudi osebno na Razvojnem centru Srca Slovenije, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.
Več informacij: vsak delovni dan po telefonu 01 896 27 13, ali na e-naslovih tina.vatovec@razvoj.si in mija.bokal@razvoj.si.


Litija, 21. januar 2019

Sabina Rovšek, l. r.
v. d. direktorja Razvojnega centra Srca Slovenije

Produkcija: Peternet