English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Območje Srca Slovenije se povezuje v evropske mreže – Interreg IVC

Na Centru za razvoj se tudi v jesenskem času intenzivno povezujemo v nova evropska partnerstva in projekte. Eden od zanimivih programov, kjer sodeluje tudi Slovenija, je Interreg IVC, ki je namenjen predvsem izmenjavi znanj in izkušenj ter prenosu dobrih praks med evropskimi regijami na različnih tematskih področjih
  • podjetništvo,
  • inovativnost,
  • človeški kapital,
  • izobraževanje,
  • upravljanje voda in odpadkov,
  • bioraznolikost in varstvo naravne dediščine,
  • energija in trajnostni promet,
  • kulturna dediščina in pokrajina …
Z namenom iskanja novih potencialnih partnerjev in projektov, zanimivih za območje Srca Slovenije, sta se sodelavki Centra za razvoj konec oktobra udeležili dogodka »Interregional cooperation forum« v Lillu v Franciji. Foruma se je udeležilo preko 500 udeležencev iz večine evropskih držav in je potekal v obliki predavanj (informacije o 2. razpisu programa IVC) in mreženja – iskanja ustreznih partnerjev in projektov.

Ocenjujemo, da smo bili pri tem precej uspešni, saj smo navezali preko 10 novih poznanstev s partnerji iz Španije, Madžarske, Velike Britanije, Finske, Italije, Nemčije in Poljske. Pravo delo pa se je s tem šele pričelo, saj je potrebno do konca januarja v prihodnjem letu pripraviti celotne vloge za izbrane projekte.

O nadaljnji pripravi in rezultatih projektov vas bomo obveščali na spletni strani RCL www.razvoj.si in v lokalnih glasilih.

Produkcija: Peternet