English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Razvojni center Srca Slovenije sogovornik pri oblikovanju vavčerskega sistema v Sloveniji

24. september 2018 - Razvojni center Srca Slovenije v okviru podjetniškega projekta TRINNO že dve leti aktivno deluje na področju spodbujanja podpornega okolja za podjetnike mikro, malih in srednjih podjetij. Tako kot na ravni Evropske unije, tudi v Sloveniji, ostajajo osrednje tematike ustvarjanje novih delovnih mest, ustanavljanje podjetij, rast in inovacije. Ob tem pa tudi dinamične oblike podpornega okolja za podjetništvo.

V okviru TRINNO projekta smo oblikovali skupino deležnikov, ki je sodelovala pri oblikovanju konkretnih predlogov za krepitev podpornega okolja za podjetništvo v Sloveniji. Deležniki iz akademskega, javnega in zasebnega sektorja in predstavniki različnih regionalnih in lokalnih podpornih okolij, so imeli možnost, da si ogledajo različne dobre prakse kvalitetnih in kreativnih podpornih okolij v Evropi. Posamezne segmente teh pa prenesli v svoje delovanje v Srcu Slovenije. Vse to pa je doprineslo tudi do možnosti, da se v omenjen proces vključi tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Ta že nekaj časa aktivno deluje tudi v smeri oblikovanja vavčerskega sistema spodbud za majhna in srednje velika podjetja.

Omenjena iniciativa je že več let v delovanju tudi v ruralnem okolju Irske, v regiji Roscommon. Tam lokalna podporna okolja in lokalne oblasti sodelujejo z namenom letnega oblikovanja digitalnih vavčerjev za vzpostavitev in nadgradnjo digitalnih rešitev v podjetjih. Ti vavčerji predstavljajo strateško usmeritev za krepitev malih in srednjih podjetij ter predstavljajo zgodbo o uspehu in nepogrešljivo finančno spodbudo za številne podjetnike tamkajšnjega okolja. Omenjeno predstavlja odlično dobro prakso in vodilo za strateško delovanje Razvojnega centra Srca Slovenije, ki želi s svojim znanjem in izkušnjami omenjene vsebine predstaviti tudi državnim oblastem in s tem prispevati vsaj majhen del k mozaiku državne ureditve zgoraj omenjenih vprašanj.Produkcija: Peternet