English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


LAS Srce Slovenije uspešno vzpodbuja razvoj podeželja

Lokalna akcijska skupina (LAS) predstavlja lokalno javno-zasebno partnerstvo na opredeljenem podeželskem območju in je sestavljena iz predstavnikov različnih socio-ekonomskih sektorjev. Z razpisanimi evropskimi sredstvi iz pobude LEADER vzpodbuja gibanje za skupni razvoj območja.

V letu 2007 je bila na pobudo Centra za razvoj Litija ustanovljena LAS Srce Slovenije za območje občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji. Lahko bi rekli, da omenjena LAS deluje s polno paro. Do sedaj sta bila namreč objavljena že dva razpisa, na katerega se je prijavilo s svojimi projekti več kot 40 lokalnih društev, podjetnikov in posameznikov. Projekti se ukvarjajo zlasti s turizmom, oživljanjem kulturne dediščine, skupnimi podjetniškimi iniciativami, z marginalnimi družbenimi skupinami, zdravim življenjem, eko pridelavo hrane, vzpodbujajo pa tudi skupno promocijo na prireditvah , druženje ter medgeneracijski prenos znanj. Nekatera aktivna društva so tako prišla tudi do opreme prostorov, kar pogosto presega financiranje s strani občin.

Članstvo v LAS je odprto, tako da pričakujemo, da se bo število članov sčasoma še povečalo. Poleg občin, ki so se povezale v prvi LAS, smo dali s Centra za razvoj Litija že pobudo tudi na ostale občine od Trzina do Komende, da se povežejo v takšno skupino. K temu nas je povedel izkazani interes na terenu, saj ostaja veliko projektnih iniciativ, ki bi se lahko sofinancirale iz LEADER sredstev za razvoj podeželja, neuresničenih. Razpis je sicer še odprt, vendar bo kmalu kvota 25 LAS-ov po Sloveniji izpolnjena, tako da se občine kasneje ne bodo mogle več pridružiti gibanju, ki bo imelo enako kot v drugih evropskih državah pomemben doprinos k celovitemu razvoju podeželja.

Več informacij lahko dobite pri Saši Ceglar (01 – 89 62 713, sasa.ceglar@razvoj.si).

Produkcija: Peternet