English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Okrogla miza o novostih na področju zdravja in oskrbe na daljavo na domu

 27. junij 2018 - Predstavniki Ministrstva za zdravje Republike Ciper in Razvojne Agencije Nicosia, so se v okviru delovnega obiska v Sloveniji udeležili dogodka, kjer so bile predstavljene novosti na področju zdravja in oskrbe na daljavo na domu, ki jih razvija Telekom Slovenije. Seznanili so se tudi z možnostmi prenosa teh storitev v njihovo državo. Obisk je potekal v sklopu aktivnosti druge faze evropskega projekta HoCare (Inovativne rešitve za oskrbo na domu).

Del dogodka je bila tudi okrogla miza, kjer so sodelovali predstavniki Ministrstva za zdravje, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in župan občine Litija. Strokovnjaki so izpostavili učinke in potrebo po uvajanju storitev zdravja in oskrbe na daljavo na nacionalnem nivoju.

Staranje prebivalstva predstavlja izziv za države, družine, formalne in neformalne oskrbovalce, zato se evropske države odločajo za prenos rešitev zdravja in oskrbe na domu v svoje zdravstvene sisteme. Oskrba na daljavo lahko bistveno izboljša kakovost življenja starostnikov, ki ostanejo v domačem okolju. Boljšo kakovost življenja pa nudi tudi njihovim družinskim članom.

Strokovnjaki so si enotni, da morajo biti storitve zdravja in oskrbe na domu dostopne vsem državljanom, tako da jih ne bi obravnavali le v okviru zdravstvenih ali socialnih ustanov. Opozorili so tudi na težave in pomanjkljivosti Zakona o dolgotrajni oskrbi.

Dogodek je bil organiziran v okviru projekta HoCare (Interreg Europe) ter v sodelovanju s Telekom Slovenije, Healthday.si in partnerjem iz Cipra – Razvojna agencija Nicosia (Nicosia Development Agency).

Spletna stran projekta: www.interregeurope.eu/hocare

Twitter: https://twitter.com/HoCare_project


Predstavnik Razvojne agencije Nicosia (ANEL)


Peter Pustatičnik, prestavnik Telekom SLovenija

Predstavitev inovativne rešitve s poročja zdravjaProdukcija: Peternet