English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Predstavitev novosti na področju storitev zdravja in oskrbe na daljavo v Sloveniji

22. junij 2018 - Vabljeni na predstavitev novosti na področju storitev zdravja in oskrbe na daljavo v Sloveniji, ki bo potekala 26. junija 2018 v Ljubljani. Zaradi trenda staranja prebivalstva države, podjetja in nevladne organizacije aktivno razvijajo ter uvajajo rešitve za zdravje in oskrbo na daljavo, ki pomembno vplivajo na kakovost življenja ter daljše in varnejše bivanje starejših in kroničnih bolnikov na domu. 

Ob tem pa se na Cipru odločajo, da bi v svoje okolje prenesli nekatere dobre prakse iz tujine, med katerimi je E-oskrba Telekoma Slovenije.

Vabimo vas, da se nam v torek, 26. junija, ob 9.30, pridružite v Multimedijski dvorani Telekoma Slovenije (Cigaletova ulica 17, Ljubljana). Dogodek organiziramo v okviru projekta HoCare (Interreg Europe) ter v sodelovanju s Telekomom Slovenije, Healthday.si in partnerjem iz Cipra - Razvojna agencija Nicosia (Nicosia Development Ageny).

Na srečanju bodo predstavljene storitve zdravja in oskrbe na daljavo v Sloveniji ter zakaj se evropske države odločajo za prenos naših rešitev v svoja okolja. Na okrogli mizi bodo sogovorniki predstavili aktivnosti, ki v Sloveniji potekajo za uveljavitev storitev zdravja in oskrbe na daljavo na državnem nivoju in ki bodo dostopne vsem državljanom.

Vsebina in sogovorniki:

- predstavitev projekta Republike Ciper za prenos dobrih praks iz tujine v uporabo v domačem okolju;

- predstavitev slovenskih dobrih praks: storitev E-oskrba ter druge storitve za delo na daljavo s pacienti v okviru rešitev integriranega zdravstva in oskrbe;

- pogovor na temo uvajanja storitev zdravja in oskrbe na daljavo na državni ravni. Sogovorniki bodo:
  • Tatjana Buzeti, direktorica Direktorata za dolgotrajno oskrbo, Ministrstvo za zdravje;
  • Aleš Kenda, sekretar Direktorata za socialne zadeve, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
  • Anka Bolka, direktorica področja za analitiko in razvoj, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
  • Franci Rokavec, župan občine Litija;
  • Dominika Oroszy, pomočnica strokovne direktorice za kakovost, Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Delovanje storitev boste lahko tudi sami preizkusili.


Produkcija: Peternet