English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Ključni koraki za urejen status rokodelk in rokodelcev ter kreativno družbeno okolje za ohranjanje kulturne dediščine

23. maja 2018 - v Slovenskem etnografskem muzeju je potekala javna predstavitev Nacionalnega zavezništva za rokodelstvo ter okrogla miza Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije. Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije je Nacionalno zavezništvo za rokodelce oblikoval skupaj s pristojnimi ministrstvi in deležniki. Po številnih neuspešnih poskusih oblikovanja zakona o rokodelstvu, danes Nacionalno zavezništvo za rokodelce predstavlja konkreten korak v smeri celovite ureditve vprašanja in statusa rokodelk in rokodelcev. Zaveza kaže na nujnost vzpostavitve medresorske skupine, ki bo celovito obravnavala vprašanje rokodelcev in delala v smeri zakonodajne ureditve tega področja.

Številna dejanja so v preteklosti odločilno vplivala, da je do danes Nacionalnemu zavezništvu za rokodelstvo izkazalo podporo že 25 ključnih institucij in akterjev. Prav tako pa bo Konzorcij aktivno sodeloval pri vseh nadalnih korakih oblikovanja strukturnih rešitev in zakonodajnih postopkov za urejeno področje rokodelstva v Sloveniji.

Na dogodku so sodelovali predstavniki stroke, pristojnih ministrstev, rokodelci in odločevalci. Adriana Čegec, Sekretarka v Direktoratu za notranji trg, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Vida Koporc, Sekretarka v Sektorju za muzeje, arhive in knjižnice Ministrstva za kulturo, sta potrdili naklonjenost obeh ministrstev do oblikovanja omenjene medresorske skupine in potrdili, da bo le-ta pričela z delom že v prihajajočem mesecu. Profesor dr. Janez Bogataj, etnolog in publicist, se za omenjeno tematiko zavzema že več let. Tudi na okrogli mizi je izpostavil ključen pomen dejanj, ki bodo morala biti vidna v najkrajšem možnem času. Na okrogli mizi so prav tako sodelovali Ljudmila Novak, poslanka Državnega zbora Republike Slovenije, Jernej Bortolato, predstavnik rokodelske sekcije pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Zdenko Trobec Milanovič, rokodelka in članica Rokodelskega centra Moravče, Ljubica Zgonc Zorko, predsednica rokodelske zadruge Center domače in umetnostne obrti Slovenska Bistrica in članica Konzorcija ter Anamarija Kamin, Razvojni center Srca Slovenije.

Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije od leta 2014 povezuje 9 rokodelskih centrov iz Litije, Moravč, Ribnice, Veržeja, Slovenske Bistrice, Škofje Loke, Rogatca, Idrije in Slovenj Gradca. Skupaj in vsak posamezni center predstavljamo neposredni prostor povezovanja in ohranjanja rokodelske dejavnosti in dediščine. Glavni namen povezovanja sta potreba in težnja po sooblikovanju pravnih temeljev statusa rokodelcev ter njihovega povezovanja na nacionalni ravni.Od leve proti desni panelisti ga. Vida Koporc (Ministrstvo za kulturo), ga. Ljudmila Novak (poslanka Državnega zbora Republike Slovenije) in prof. dr. Janez Bogataj (etnolog in publicist).


Udeleženci predstavitve in okrogle mize


Stališča do Nacionalnega zavezništva za rokodelstvo je predstavil tudi Jernej Bortolato, predstavnik rokodelske sekcije pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije


Dogodek je potekal v okviru projekta TRINNO - Podporni ekosistem za podjetništvo za tradicije in inovacije
Produkcija: Peternet