English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Vabilo na javno predstavitev Nacionalnega zavezništva za rokodelstvo

Leto 2018 je evropsko leto kulturne dediščine, zato želimo, da za slovensko rokodelstvo postane to leto - leto konkretnega pristopa vseh odgovornih deležnikov za njegovo ohranitev in razvoj.

Rokodelsko znanje izginja, njegovi nosilci pa umirajo, ne da bi svoje znanje in veščine prenesli na naslednje rodove. Izzivov, s katerimi se sooča rokodelstvo v Sloveniji, je veliko: nedorečen status rokodelk in rokodelcev, neustrezna davčna zakonodaja, pomanjkljiv način prenosa znanj in pomanjkanje formalnih javno veljavnih izobraževalnih programov za področje rokodelstva.

Ob tej priložnosti vas vabimo na javno predstavitev
Nacionalnega zavezništva za rokodelstvo
in okroglo mizo Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije z izbranimi strokovnjaki in predstavniki različnih pristojnih institucij,

v sredo, 23. maja 2018, ob 10. uri v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani na Metelkovi ulici 2(Upravna hiša, dvorana v 2. nadstropju).

Na javni predstavitvi in okrogli mizi bodo sodelovali:
  • prof. dr. Janez Bogataj, etnolog,
  • Ljudmila Novak, poslanka državnega zbora,
  • Vida Koporc, Sektor za muzeje, arhive in Knjižnice, Ministrstvo za kulturo,
  • Adrijana Čegec, Direktorat za notranji trg, Ministrstvo za gospodarstvo,
  • Ljubica Zgonc Zorko, predstavnica Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije,
  • Jernej Bortolato, predstavnik rokodelske sekcije pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije,
  • Zdenka Trobec Milanovič, klekljarica, članica Rokodelskega centra Moravče.
Okroglo mizo bo modelirala mag. Anamarija Kamin (Razvojni center Srca Slovenije).

Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije je Nacionalno zavezništvo za rokodelce oblikoval skupaj s pristojnimi ministrstvi in sogovorniki. Po številnih neuspešnih poskusih oblikovanja zakona o rokodelstvu, danes Nacionalno zavezništvo za rokodelce predstavlja konkreten korak v smeri celovite ureditve vprašanja in statusa rokodelcev. Zaveza kaže na nujnost vzpostavitve medresorske skupine, ki bo celovito obravnavala vprašanje rokodelcev in delala v smeri zakonodajne ureditve tega področja.

Svojo prisotnost prosimo potrdite do 22. maja 2018 na elektronski naslov: anamarija.kamin@razvoj.si ali po telefonu 01 - 89 62 710.

Produkcija: Peternet