English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Pridružite se ekipi Razvojnega centra Srca Slovenije: razpis za prosto delovno mesto

16. maj 2018 - Razvojni center Srca Slovenije objavlja razpis za prosto delovno mesto "strokovni sodelavec za turizem". Vaše prijave pričakujemo do vključno 21. maja 2018. Oglejte si celoten Razpis za prosto delovno mesto "Strokovni sodelavec za turizem".

Razvojni center Srca Slovenije d.o.o. razpisuje prosto delovno mesto: Strokovni sodelavec za turizem

Zahtevani pogoji:
 • Specializacija po visokošolski izobrazbi ali več
 • 3 leta delovnih izkušenj
 • Vozniški izpit B kategorije
 • Znanje slovenskega jezika
 • Znanje angleškega jezika na višji ravni oziroma v skladu z evropsko lestvico znanja tujih jezikov na ravni B2
 • Napredno poznavanje računalniških programov Word, Excel, PowerPoint
Prednost bodo imeli kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
 • 2 leti delovnih izkušenj na evropskih projektih
 • Poznavanje evropskega teritorialnega sodelovanja (čezmejnih, medregionalnih in transnacionalnih programov) in evropske kohezijske politike
 • Delovne izkušnje in znanja s področja turizma in podjetništva
 • Znanja s področja komunikacije z mediji in različnimi javnostmi, veščine javnega nastopanja 
Opis delovnih nalog:
 • Razvoj novih projektov s področja turizma in podjetništva, pisanje prijav za nacionalne in evropske razpise, mreženje s potencialnimi partnerji;
 • Samostojno in celovito vodenje projektov in sodelovanje v projektnih skupinah;
 • Organizacija in sodelovanje na srečanjih partnerjev evropskih projektov v tujini
 • Izdelava vsebinskih in finančnih poročil za evropske projekte;
 • Organizacija in promocija dogodkov, novinarskih konferenc, okroglih miz, delovnih srečanj z lokalnimi in nacionalnimi deležniki;
 • Samostojno načrtovanje in oblikovanje vsebin za komuniciranje, pisanje člankov v slovenskem in angleškem jeziku, odnosi z javnostmi, priprava napovedi za medije, sporočil za javnost, priprava komunikacijskih strategij;
 • Javne predstavitve na dogodkih in konferencah v Sloveniji in v tujini pri projektih, ki temeljijo na podjetništvu, turizmu in trajnostnem razvoju okolja;
 • Vodenje področja komunikacije v evropskih partnerstvih na temo spodbujanja podjetništva, trajnostnega turizma, inovativnih mrež na podeželju, inovacij za starejše in drugo;
 • Urejanje spletnih strani, upravljane družbenih medijev;
 • Spodbujanje razvoja turizma, podjetništva in gradnja znamke Srce Slovenije;
 • Izvajanje vseh ostalih del po navodilu nadrejenega, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi, znanju in sposobnostim ter so povezana z deli in opravili, navedenimi v tem opisu.
 • Organizacija službenih potovanj
Delovni čas:
8 ur dnevno / 40 ur tedensko

Kandidati, ki bodo uvrščeni v ožji izbor, bodo povabljeni na razgovor.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas minimalno za 1 leto s poskusno dobo 3 mesecev (z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas). Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Razvojnega centra Srca Slovenije, d.o.o., Jerebova 14, Litija. Previden nastop dela je 1.6.2018.

Prijave z življenjepisom pošljite do vključno 21.5.2018 na elektronsko pošto: direktor@razvoj.si

Produkcija: Peternet