English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Okrogla miza o tehnologijah za izboljšanje aktivnega staranja

4. april 2018 - V Simbioza Lab v Ljubljani je v petek, 30. marca 2018, potekala okrogla miza o tehnologijah za izboljšanje aktivnega staranja. V razpravi, na kateri so sodelovali predstavniki Tehnološkega parka Ljubljana, Simbioze, Telekoma Slovenije in Razvojnega centra Srca Slovenije, je bilo izpostavljeno, da nove uporabne tehnologije prispevajo k višji kakovosti življenja starejših, prihranijo mnogo nepotrebnih padcev, izboljšajo kazalnike zdravja in oskrbe in omogočajo bolj kakovostno življenje za starejše in svojce. Za področje oskrbe in zdravja na daljavo bi bile potrebne sistemske spremembe na državni ravni, so se strinjali vsi sodelujoči.

Predstavljenih je bilo 32 dobrih praks iz različnih držav o rešitvah pri oskrbi na domu, ki so bile zbrane v okviru projekta HoCare, pri katerem kot partner sodeluje Razvojni center Srca Slovenije. Igor Košir je poudaril, da je na področju oskrbe starejših ključna vključenost vseh akterjev – od podjetij, države, akademske sfere in končnih uporabnikov, ki lahko s skupnim sodelovanjem in sooblikovanjem politik vplivajo na pozitivne spremembe v državi.Dogodek je potekal v novih prostorih Simbioza BTC City Lab, inovativnem stičišču tehnologij za starejše v kletni etaži Emporiuma, kjer se izvajajo delavnice uporabe pametne tehnologije za starejše. Nova direktorica Simbioze Genesis Nataša Rupnik je povedala, da gre za prvi tovrstni prostor v Sloveniji, ki še nadgrajuje poslanstvo Simbioze glede računalniškega in internetnega opismenjevanja. Poudarila je tudi, da če želimo starejšo populacijo privaditi na tehnologijo, potem je za to nujno medgeneracijsko sodelovanje.

Peter Pustatičnik iz Telekoma Slovenije je predstavil pomen ambientalnih rešitev, ki lahko omogočajo bolj neodvisno in varno bivanje na domu vsem, ki potrebujejo podporo pri samostojnem življenju v domačem okolju. Pustatičnik je poudaril, da nujno potrebujemo celosten integriran in digitalno zasnovan sistem preventive, ki bi preprečil zaplete, ki nastanejo ob padcu ljudi, ker ne dobijo takojšnje pomoči. Telekom Slovenije je v odgovor na ta problem, že predstavil modularno storitev, imenovano E-oskrba. Storitev je inovativna tudi v mednarodnem prostoru in se za prenos E-oskrbe zanima več držav.

Mojca Cvirn iz Tehnološkega parka Ljubljana je poudarila, da je v slovenskem prostoru veliko že obstoječih odličnih tehnoloških rešitev, priložnost za v prihodnje pa je predvsem pri njihovem vpenjanju v nacionalni zdravstveni sistem, pri čemer bo ključen dvosmeren in učinkovit dialog z državo. Tudi trg mora omogočiti implementacijo tehnologij za aktivno staranje, pri čemer je ključnega pomena predvsem to, da imajo (mladi) podjetniki na voljo dovolj pomoči in promocije. Predstavila je tudi projekt Interreg 3D central, katerega glavni cilj je ustvarjanje tehnoloških stičišč v srednji Evropi, ki bodo okrepila obstoječe povezave in ustvarila nove povezave med akterji tehnološke industrije. Partnerji 9 srednje-evropskih regij so v okviru projekta zbrali nabor aktualnih rešitev.

Razpravo je moderiral Gregor Cuzak iz ECHAlliance, ki v okviru skupnosti Healthday.si vodi dogodke, na katerih se srečajo podjetja in posamezniki, ki želijo z informacijsko tehnologijo izboljšati zdravje ljudi po svetu.

V razpravo so se aktivno vključili tudi obiskovalci, med katerimi so prevladovala vprašanja o tipu in vrstah tehnologij, ki jih lahko pričakujemo na trgu, kakšni so pravilni pristopi k uvajanju tehnologij za aktivnih tehnologij in vprašanja ter komentarji o tem kako aktivno staranje sploh definirati. Občinstvo in gostje okrogle mize so se strinjali, da je za uvedbo tehnologij v življenja starejših ključnega pomena, da se le-ti ob uporabi počutijo varne in še pomembnejše, da se s starejšimi uporabniki vzpostavi pristen stik in odnos. Proti koncu razprave je Gregor Cuzak izpostavil še dejstvo, da Slovenija še vedno nima nacionalne zakonodaje o dolgotrajni oskrbi, ki bi omogočila integriran pristop k uvajanju tehnologij v gospodinjstva in druge inštitucije, s čemer so se vsi prisotni strinjali.


Projekt HoCare je v imenu Razvojnega centra Srca Slovenije predstavil Igor KoširProdukcija: Peternet