English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Prijavite se na drugo ocenjevanje za uporabo kolektivne tržne znamke Srce SlovenijeRAZPIS za pridobitev pravice do uporabe kolektivne tržne znamke SRCE SLOVENIJE


Kolektivna tržna znamka SRCE SLOVENIJE se uporablja za označevanje kakovosti na območju destinacije SRCE SLOVENIJE za naslednje kategorije:
  • pridelki (npr.: sadje, zelenjava, poljščine, idr. rastline);
  • prehranski izdelki (npr.: iz mleka, mesa, sadja, zelenjave, žit, drugih rastlin ipd.);
  • rokodelski izdelki ter izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja.
Za pridobitev kolektivne tržne znamke SRCE SLOVENIJE se lahko prijavijo registrirane pravne in fizične osebe, ki ponujajo pridelke in izdelke, za katere se podeljuje pravica do uporabe kolektivne tržne znamke SRCE SLOVENIJE. Ocenjevanje bo potekalo v okviru operacije LAS Srce Slovenije »Promocija turistične destinacije Srce Slovenije 2017«, zato se lahko prijavijo podjetja in osebe iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji na drugo brezplačno ocenjevanje do treh (3) izdelkov.

Prijavite se do do 4. junija 2018. 

Ocenjevanje izdelkov bo potekalo v petek, 15. junija 2018. Izdelke nam boste dostavili ta dan do 8.30 na lokacijo, ki jo bomo določili naknadno. V primeru rokodelskih izdelkov je možna dostava že prej. 

Ponudniki dostavijo za ocenjevanje en (1) primer vsakega pridelka oz. izdelka. Po ocenjevanju ostane lahko pridelek ali izdelek v lastni Razvojnega centra Srca Slovenije za promocijske namene.  

Obrazce za prijavo lahko si lahko natisnete ali dobite osebno na Razvojnem centru Srca Slovenije, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.

Razpisna dokumentacija:
Več informacij: Mija Bokal, mija.bokal@razvoj.si, 01 896 27 13

Razvojni center Srca Slovenije
Sabina Rovšek, v. d. direktorja

Litija, 19. april 2018


Produkcija: Peternet