English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Spoznavanje dobrih praks razvoja IT rešitev v turizmu

14. marec 2018 – Lenti, središče manj razvitega dela madžarskega okrožja Zala z ugodnimi pogoji za počasen, zdrav in zelen turizem, je bila lokacija srečanja projektnih partnerjev INSiGHTS, ki ga je med 6. in 9. marcem 2018 gostil partner projekta Zala County Council. Študijski obisk je bil usmerjen v transnacionalno učenje in izmenjavo znanj ter izkušenj na področju razvoja zelenega in zdravega turizma, s poudarkom na spoznavanju dobrih praks razvoja IT rešitev pri upravljanju destinacije.

Partnerji smo spoznali dobre prakse okrožja Zala, kot je 32 km dolgi enotirni železniški vozni sistem Lenti–Csömödér–Kistolmács zgrajen leta 1918 z namenom prevoza lesa iz gozdov, danes pa se uporablja kot turistična ponudba. Ogledali smo si propadli bunker zgrajen v času hladne vojne, ki sicer ni bil nikoli uporabljen v varnostne namene, danes pa se uporablja za izvajanje doživljajskih uprizoritev umika pred vojnim napadom. Odpravili smo se tudi na izlet s traktorjem, se udeležili tradicionalne lončarske delavnice in obiskali vinorodno vas Patóhill.

V okviru strokovnega usposabljanja je prof. Ulrike Pröbstl-Haider iz avstrijske BOKU univerze predstavila probleme in rešitve pri vključevanju interesnih skupin deležnikov v proces razvoja turizma in turističnih produktov. Sledili sta še dve strokovni predstavitvi za temo iskanja IT rešitev v turizmu. János Sikala iz podjetja INFOtec Ltd. je predstavil razvoj aplikacije, s katero lahko na osnovi odprte podatkovne baze raziskujemo stopnjo razvitosti turizma v destinaciji, Sándor Semsei iz podjetja CHROME-SOFT Ltd. pa je govoril o konceptu pametnih destinacij (Smart Destination), torej destinacij, ki so upravljane izključno preko elektronskih naprav (mobiteli, tablice).

Več o dogodku si lahko preberete na spletni strani projekta www.interreg-danube.eu/insights.


Naslednji multilateralni študijski dogodek v okviru projekta INSiGHTS bo potekal junija 2018 v Romuniji.Strokovno usposabljanje partnerjev projekta INSiGHTS.


Tradicionalna lončarska delavnica mojstra Rezső Csótár v vasi Szentgyörgyvölgy.


Izlet s traktorjem po okrožju Zala..


Partnerji projekta INSiGHTS na študijskem obisku na Madžarskem.


Produkcija: Peternet