English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Strateške smernice za skupen razvoj turizma v občinah Litija in Šmartno pri Litiji

8. marec 2018 - Občini Litija in Šmartno pri Litiji sta sprejeli odločitev, da k razvoju turizma pristopita aktivneje in kot ena zaokrožena destinacija, ki bo za večje učinke razvijala skupno turistično zgodbo. Razvojni center Srca Slovenije je pripravil Strateške smernice razvoja turizma v občinah Litija in Šmartno pri Litiji do leta 2025, ki želi območje pozicionirati kot destinacijo, ki si je ne ogledaš, temveč doživiš in kamor se vračaš. Po lokalna 5-zvezdična doživetja, lokalne okuse, lokalne izdelke.

Strategija je nastala v sodelovanju s priznano slovensko strokovnjakinjo s področja turizma Mišo Novak. Sodeloval je tudi krajinski arhitekt Aleksander Ostan, ki je podal prostorske vidike razvojnih lokacij.

Iz ugotovitev izhaja, da je na območju veliko majhnih zgodb, vendar pomanjkanje fokusa in jasnega profila. Izredno malo je nastanitvenih zmogljivosti. Manjka skupna vizija in nekaj, kar lahko naredi vidno spremembo v prepoznavnosti in motivu prihoda v destinacijo. V prihodnje želimo razvijati dobre zgodbe, delati trajnostno in lokalno, za 5-zvezdična doživetja. Območje želimo pozicionirati kot destinacija, ki si je ne ogledaš, temveč doživiš. In kamor se vračaš. Po lokalna 5-zvezdična doživetja, lokalne okuse, lokalne izdelke. Poudarek je na izkušnjah, na ljudeh, ki verjamejo v svoje okolje, so povezani, ponosni, radi delijo svojo zgodbo z obiskovalci.

V strategiji je zastavljen osredotočen razvoj na 8 identificiranih lokacij na območju litijske in šmarske občine (Geoss & Vače, Rudnik Sitarjevec, reka Sava, Velika Preska & Polšnik, Oglarska dežela, grad Bogenšperk, Primskovo in Javorje). Razvojne lokacije delujejo že danes, vendar pa za večje učinke potrebujejo vsebinsko (investicijsko) in trženjsko nadgradnjo. Opredeljeni so bili tudi trije integralni turistični produktni sklopi: lokalna doživetja, gastronomija in izdelki.Destinacija Litija in Šmartno pri Litiji sta trenutno skupno v procesu pridobivanja znaka Slovenia Green v okviru zelene sheme slovenskega turizma, ocene bodo znane v kratkem.

Priprava strateških smernic razvoja turizma je ena od aktivnosti, ki je bila izvedena v okviru evropskega projekta INSiGHTS. Pri njem kot partner sodeluje Razvojni center Srca Slovenije, aktivnosti pa se izvajajo na območju občin Litija in Šmartno pri Litiji, ki projekt tudi sofinancirata.

Strateške smernice so na seji občinskega sveta potrdili svetniki občine Litija 7. marca, v kratkem bo sledila še obravnava na seji občinskega sveta v Šmartnem pri Litiji.

Produkcija: Peternet