English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Aktivirali preko 500 mladih v treh evropskih mladinskih projektih

1. marec 2018 - Razvojni center Srca Slovenije je v zadnjih treh letih v okviru treh mladinskih evropskih projektov na programih Horizon2020 in Erasmus+ mladim omogočil mednarodna izobraževanja in mreženje mladinskih delavcev. Vzpostavili smo orodje za mobilno in digitalno participacijo mladih “OPIN” in pomagali pri ustanovitvi novega mladinskega kluba STIK v Lukovici.

Projekti EUth (Horizon2020), SEEDs among NEETs (Erasmus+) in STEER (Erasmus+) so mlade, mladinske delavce in strokovne sodelavce na področju mladine spodbudili, da aktivno sodelujejo pri ustvarjanju boljših pogojev za neformalna izobraževanja, mednarodne izkušnje, aktivno participacijo in povezovanja v Srcu Slovenije. V začetku leta 2018, ko se omenjeni projekti zaključujejo, verjamemo, da smo z izvedenimi aktivnostmi pozitivno vplivali na trend mladih v lokalni skupnosti in njihovo aktivno participacijo v številnih segmentih družbe.

V okviru projekta STEER so se mladinski delavci največjih organizacij v Srcu Slovenije srečali v Lukovici in pod strokovnim vodstvom socialnega pedagoga ter svetovalca z dolgoletnimi izkušnjami s področja prostovoljskega dela in aktivnosti za mlade Saša Kroneggerja, dotaknili pomembnih vprašanj vloge mladinskega dela v družbi, kaj le-ta družbi prinaša in izpostavili številne primere dobrih praks mladinskega dela našega okolja. V okviru projekta so bili prav tako oblikovani spletni moduli neformalnega izobraževanja mladinskih delavcev.

Mladinski delavki iz Kluba litijskih in šmarskih študentov - KLIŠE in Mladinskega kluba STIK iz Lukovice, sta se v okviru projekta SEEDs among NEETs, udeležili pet-dnevnega izobraževanja v bolgarskem mestu Tryavna. Izobraževanje je potekalo z namenom izboljšanja ključnih sposobnosti in spretnosti mladinskih delavcev - uporaba IKT in tujih jezikov, motivacija mladih »NEETs« ter širjenje podjetništva in ekonomskega razvoja mladih. Z omenjenim projektom in spodbujanjem neformalnega učenja je Razvojni center Srca Slovenije sledil zastavljenemu cilju povečanja zmogljivosti in znanj mladinskih delavcev ter prenosa mednarodnih dobrih praks tudi na naše območje.

V treh letih izvajanja projekta EUth »Orodja in nasveti za mobilno in digitalno participacijo mladih po vsej Evropi« je RCSS skupaj z mladimi in mladinskimi organizacijami pripomogel k razvoju spletnega orodja OPIN.ME. Organizirale so se tri delavnice za mlade, ki so poudarjale pomembnost aktivnega vključevanja mladih v lokalni skupnosti ter prednosti eParticipacije. Platformo in mobilno aplikacijo lahko tudi po koncu projekta brezplačno uporabljajo neprofitne javne organizacije iz območja Srca Slovenije. Študentski klub KLIŠE in Mladinski center Litija spletno orodje aktivno uporabljata od septembra 2017, v času trajanja projekta pa so jo uporabljali in testirali tudi v Gimnaziji Litija, Občini Kamnik ter Mladinskem centru AIA Mengeš. Na portalu smo tako objavili 13 projektov, ki so skupaj pridobili 245 koristnih povratnih informacij mladih. V okviru projekta EUth se je na pobudo RCSS Občina Lukovica uspešno prijavila na razpis »OP!N za mlade v okviru katerega so ustanovili Mladinski Klub STIK, ki povezuje mlade in jih vključuje v družbo.OPIN delavnica v Mengšu na mladinskem centru AIA Mengeš


SEEDsamongNEETs izobraževanje v Bolgariji


Srečanje Mladinskih delavcev Srca Slovenije v Lukovici v okviru projekta STEER
Produkcija: Peternet