English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Možnost zaposlitve preko javnih del

Na straneh Zavoda za zaposlovanje RS je objavljen Javni razpis za izbor programov javnih del za leto 2009. V zadnji letih so se pri nas uveljavila javna dela kot ena uspešnejših oblik aktivne politike zaposlovanja. Ta brezposelnim osebam omogoča, da se ponovno vključijo v svet dela, ter na drugi strani vzpodbujajo socialnoekonomski razvoj lokalnih skupnosti, saj omogočajo opravljanje nepridobitnih del in storitev, ki jih ni mogoče izvajati kot redno dejavnost.
Razpis je aktualen do 5. v mesecu do porabe sredstev. Prijavijo se lahko nepridobitne organizacije, tudi društva. Center za razvoj Litija nudi možnost povezovanja za prijavo na nacionalni program javnega dela ter pomaga pripraviti prijavo, če se nekdo prvič sooča s to možnostjo enoletne zaposlitve s sofinanciranjem Zavoda za zaposlovanje.

Produkcija: Peternet