English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Mladinski delavki iz Litije in Lukovice na izobraževanju v Tryavni

11. december 2017 - Mladinski delavki iz Kluba litijskih in šmarskih študentov - KLIŠE in Mladinskega kluba STIK iz Lukovice, sta se v okviru  projekta SEEDs among NEETs programa Erasmus +, udeležili pet-dnevnega izobraževanja v bolgarskem mestu Tryavna.

V okviru projekta SEEDs among NEETs, katerega partner je tudi Razvojni center Srca Slovenije, je bilo omogočeno neformalno izobraževanje mladinskih delavcev iz šetih evropskih držav, ki delujejo v mladinskem delu v ruralnih okoljih. Izobraževanje je potekalo z namenom izboljšanja ključnih sposobnosti in spretnosti mladinskih delavcev - uporaba IKT in tujih jezikov, motivacija mladih »NEETs« ter širjenje podjetništva in ekonomskega razvoja mladih. Izobraževanja sta se iz območja Srca Slovenije udeležili Jasna Sitar (KLIŠE) in Urška Obreza (STIK), ki sta se med izobraževanjem prav tako seznali s številnimi primeri dobrih praks. 

Z omenjenim izobraževanjem in spodbujanjem neformalnega učenja Razvojni center Srca Slovenije sledi zastavljenemu cilju povečanja zmogljivosti in znanj mladinskih delavcev ter prenosa mednarodnih dobrih praks tudi na naše območje. 


Udeleženci izobraževanja v Tryavni.Produkcija: Peternet