English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Za povečanje kompetenc na področju upravljanja z designom in izboljševanje inovacijskih sposobnosti

Razvojni center Srca Slovenije je s septembrom postal član projekta Kompetenčni center za design management. Projekt vključuje 37 slovenskih podjetij, ki so združena v t.i. dva centra - osnovni in napredni. Razvojni center Srca Slovenije je v osnovnem centru v družbi nekaterih največjih slovenskih podjetji, s katerimi bo v času trajanja projekta do leta 2019 povečal svoje kompetence pri upravljanju s finančnimi sredstvi za design projekte, povečal zmožnost organizacij za vodenje in uvajanje sprememb, učinkovito trženje, izboljšanje izdelkov in storitev ter s tem izboljšal delovne procese v smeri optimizacije porabe (človeških, finančnih in materialnih) sredstev.

Partnerji Osnovnega centra (ELAN d.o.o., ALPINA d.o.o., JUB d.o.o., Steklarna Hrastnik d.o.o., GORENJE d.d., Termo-Tehnika d.o.o. Gostol TST d.d., Jelovica hiše d.o.o., GIGODESIGN d.o.o., Razvojni center Srca Slovenije d.o.o. in drugi) bomo v času trajanja projekta aktivno sodelovali in se med seboj povezovali za učinkovit pretok znanja ter izkušenj, za očitne spremembe na področju trežnja in znamčenja ter za močne vezi, ki bodo utrdile sodelovanje na nacionalne nivoju in izboljšale kompetenčnost slovenskih podjetij tudi navzven.

Partnerji projekta Kompetenčni center za design management - KCDM 2.0 Osnovni in Napredni smo se v ponedeljek, 3. oktobra 2017 srečali na uvodni konferenci ter se zavzeli za jasne cilje:
  • opremiti novo generacijo slovenskih podjetij,
  • jim dvigniti dodano vrednost,
  • odpreti možnosti za kreiranje tržnih niš,
  • vstopanje na nove trge ter
  • povečati vsebinsko vrednost naših posameznih blagovnih znamk.
                                                     

Produkcija: Peternet