English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Prijavite se na zeliščarska izobraževanja

29. september 2017 - Od letošnjega oktobra do junija 2018 bo v Srcu Slovenije več kot 20 izobraževanj za obstoječe in potencialne zeliščarje. Možnosti za pridobitev novih znanj, ki bodo zeliščarjem pomagala pri podjetniškem preboju, so na voljo v okviru projekta sodelovanja Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine, ki ga je zasnovalo šest lokalnih akcijskih skupin iz vse Slovenije. Oglejte si koledar in tematike izobraževanj! Število udeležencev je omejeno. Prijavite se pravočasno!

LAS Srce Slovenije sodeluje v projektu sodelovanja Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine skupaj s šestimi lokalnimi akcijskimi skupinami iz vse Slovenije. Projekt, ki se je začel septembra, bo s strokovnimi izobraževanji, certificiranji zelišč, skupnim e-herbarijem, srčnim zeliščarskim vrtom in drugimi aktivnosti spodbujal podjetniški preboj zeliščarjev.

Izobraževanje, ki bo organizirano v okviru tega projekta, nudi udeležencem široko in zaokroženo znanje, potrebno za lažje in učinkovitejše opravljanje dejavnosti zeliščarstva. Primerno bo za že aktivne zeliščarje, vse tiste, ki želijo razširiti ponudbo na kmetiji in tiste, ki se podajajo na pot zeliščarstva, kot samostojne dejavnosti.

Izobraževanje bo ponudilo znanja iz področja zakonodaje, davčnih vidikov, velik poudarek bo na vključevanju dediščine v zeliščne produkte. Udeleženci bodo spoznali praktični del zeliščarstva od pravilne izbire semen in sadik, načina pridelave zelišč in tudi predelave v različne zeliščne produkte. Ker je zelo pomembno, kako produkte ponudimo na tržišče, bodo tudi s tega področja ponujena praktična znanja. Zdravilne rastline bodo udeleženci spoznavali tudi na terenu. Za možnost širše in raznovrstne ponudbe na področju zeliščarstva se bodo udeleženci spoznali s celostnim dojemanjem zdravilnih rastlin in oblikovanjem zdravilnega ambienta.

Koledar predavanj, ki jih zajema izobraževanje:
 • 13. oktober 2017: Uvodni sestanek – predstavitev programa
 • 27. oktober 2017: Zakonodaja s področja zelišč kot živil in prehranskih dopolnil in ukrepi kmetijske politike na tem področju
 • 10. november 2017: Davčni vidik opravljanja zeliščarstva na različne pravne oblike
 • 24. november 2017: Ljudsko znanje o zdravilnih rastlinah – dediščina za prihodnost
 • 2. november 2017: Identiteta produktne znamke v zeliščarstvu in trženje zeliščnih produktov
 • 15. december 2017: Ljudsko zdravilstvo, nesnovna kulturna dediščina
   
 • 6. januar 2018: Pomen domačih semen za ohranjanje naših avtohtonih rastlin
 • 20. januar 2018: Pridelovanje zdravilnih zelišč
 • 27. januar 2018: Celostno dojemanje zdravilnih rastlin in oblikovanje zdravilnega okolja I.
 • 3. februar 2018: Celostno dojemanje zdravilnih rastlin in oblikovanje zdravilnega okolja II.
 • 17. februar 2018: Celostno dojemanje zdravilnih rastlin in oblikovanje zdravilnega okolja III.
 • 24. februar 2018: Zelišča skozi smeh in veselje za našega obiskovalca in turista
 • 10. marec 2018: Celostno dojemanje zdravilnih rastlin in oblikovanje zdravilnega okolja IV.
 • 24. marec 2018: Zdravilne rastline - nabiranje, shranjevanje, uporaba
 • 6. april 2018: Spoznavanje zdravilnih rastlin v naravi (terensko delo)
 • 14. april 2018: Ogled primera dobre prakse - Vrt zdravilnih rastlin
 • 21. april 2018: Strokovna ekskurzija v Grgarske Ravne
 • 5. maj 2018: Priprava na NPK I., uvodni sestanek, predstavitev
 • 18. maj 2018: Priprava na NPK II.
 • 2. junij 2018: Priprava na NPK III.
 • 16. junij 2018: Priprava na NPK IV.
Obstoječe in potencialne zeliščarje z območja LAS Srce Slovenije vabimo, da izkoristite odlično priložnost in se prijavite na program. V primeru, da bo število prijavljenih preseglo razpoložljiva mesta, bomo upoštevali vrstni red prijav.

Prijave sprejemamo na e-mail: las@razvoj.si oziroma 01 8962 713.
Za dodatna pojasnila glede vsebine izobraževanj lahko kontaktirate na telefon 031 612 083 (Jožica Bajc Pivec).
Produkcija: Peternet