English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


LAS Srce Slovenije objavil 1. javni poziv za izbor operacij v letu 2017 za sklad ESRR

6. september 2017 - Lokalna akcijska skupina (LAS) Srce Slovenije na spletni strani www.las-srceslovenije.si v ponedeljek, 4. septembra 2017 objavila 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2017 za sklad ESRR.

Rok za oddajo vlog na javni poziv je 10. oktober 2017.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2017 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 592.000 evrov.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80% EU sredstev, 20 % pa predstavlja zasebni prispevek.

Upravičena območja izvajanja operacij: operacije se lahko izvajajo samo na območju naslednjih naselij:
  • Občina Dol pri Ljubljani: Dol pri Ljubljani, Dolsko, Videm
  • Občina Kamnik: Kamnik, Mekinje
  • Občina Litija: Litija
  • Občina Lukovica: Lukovica, Šentvid pri Lukovici, Krašnja
  • Občina Moravče: Moravče
  • Občina Šmartno pri Litiji: Šmartno pri Litiji
Informacije o javnem pozivu lahko pridobite po elektronski pošti: las@razvoj.si , po telefonu 01 896 27 13, vsak delovnik od 9.00 do 14.00. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani www.las-srceslovenije.si v rubriki Javni pozivi. Zadnja vprašanja bodo možna do 6.10.2017.Produkcija: Peternet