English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Konzorcij vrtcev in šol Srca Slovenije aktivno v novo šolsko leto

31. avgust 2017 - Razvojni center Srca Slovenije v okviru Konzorcija vrtcev in šol povezuje 15 vzgojno-izobraževalnih zavodov iz Srca Slovenije (vrtci, osnovne ter srednje šole) iz občin Litija, Šmartno pri Litiji, Kamnik, Mengeš, Ivančna Gorica in Šentrupert. Namen konzorcija je dvig ustvarjalnega potenciala mladih in krepitev povezav z lokalnim okoljem. V preteklem šolskem letu 2016/2017 je bilo na omenjenih šolah izvedenih 25 delavnic, ki se jih je udeležilo 730 otrok oz. mladih.

Konzorcij vrtcev in šol Srca Slovenije je bil ustanovljen leta 2012, od takrat je bilo na šolah izvedenih že 130 delavnic in predavanj, ki se jih je udeležilo skoraj 4.000 mladih. Tudi za letošnje šolsko leto 2017/2018 v sodelovanju z zunanjimi izvajalci pripravljamo program, ki bo vseboval delavnice na temo podjetništva, turizma, rokodelstva, nove pedagogike za trajnostni razvoj in razvoja osebnih kompetenc.

Avgusta 2017 se je Konzorciju vrtcev in šol Srca Slovenije pridružila Osnovna šola Stična iz Ivančne Gorice


Produkcija: Peternet