English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Mednarodna konferenca na temo oskrbe na domu v Sloveniji

12. junij 2017 - Razvojni center Srca Slovenije je 7. in 8. junija 2017 v Sloveniji gostil mednarodno konferenco na temo oskrbe na domu, ki se je je udeležilo preko 100 udeležencev iz osmih evropskih držav. Potekala je na Telekomu Slovenije v Ljubljani in v Medgeneracijskem centru Šmelc v Litiji. Večinoma se vse evropske države soočajo s staranjem prebivalstva in naraščanjem števila kroničnih bolnikov, zato države, podjetja in nevladne organizacije aktivno razvijajo rešitve oskrbe in zdravja na daljavo, s katerimi bodo omogočile, da bodo lahko starejši varno, aktivno in samostojno bivali v domačem okolju.

Oglejte si fotogalerijo dogodka

Razvoj rešitev, priložnosti in izmenjava dobrih praks na področju oskrbe na domu so teme mednarodnega projekta in konference o oskrbi na domu HoCare (Home Care), ki se izvaja v okviru evropskega programa Interreg Europe. Poleg Slovenije v projektu HoCare sodelujejo predstavniki Bolgarije, Cipra, Češke, Madžarske, Litve, Portugalske in Romunije. Cilj projekta HoCare je iskanje inovativnih rešitev za oskrbo na domu in spodbujanje različnih deležnikov k čim bolj aktivni vlogi pri zavzemanju za spremembe na tem področju. Slovenska konferenca je bila tretja v vrsti mednarodnih tematskih delavnic, ki so bile posvečena vsaka svoji specifični tematiki.

Na konferenci je bila s strani Telekoma Slovenije v sredo 7. junija kot primer dobre prakse v Sloveniji predstavljena storitev E-oskrba. Peter Pustatičnik in Suzana Leben iz Telekoma Slovenije sta poudarila, da gre za rešitev, ki učinkovito podpira bivanje starejših, invalidov in bolnikov in jim 24 ur na dan omogoča enostaven in hiter klic na pomoč v primeru padca ali nenadne slabosti ter organizacijo pomoči. E-oskrba tako pomaga preprečevati prezgodnji odhod v institucionalno varstvo in zagotavlja učinkovitejšo rabo virov socialnega varstva, namenjenih za oskrbo.

Na konferenci so prvi dan sodelovali predstavniki nacionalnih institucij in pristojnih ministrstev: Dr. Andreja Črnak Meglič iz kabineta predsednika vlade, Tatjana Buzeti z Ministrstva za zdravje, Davor Dominkuš z Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, Marjan Sušelj iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Dominika Oroszy iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Poudarili so predvsem pomen uspešne implementacije IT podpornih storitev oskrbe na domu na državnem nivoju s poudarkom na zmanjševanju vstopnih ovir.

Na drugem konferenčnem dnevu, ki je potekal v Medgeneracijskem centru Šmelc v Litiji, sta prisotne pozdravila direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije Aleksandra Gradišek in župan Občine Litija Franci Rokavec. V diskusiji na temo potrebnih akcijskih ukrepov za lažje dostopne kakovostne storitve oskrbe na domu so sodelovali: Dr. Vesna Dolničar iz Fakultete za družbene vede, Peter Pustatičnik iz Telekoma Slovenije, Vida Lukač iz Doma Tisje in Simon Rener iz Zavoda Oreli.

Pri oskrbi starejših so potrebne sistematske spremembe na državni ravni, so prepričani vsi govorniki. Veliko lahko k uspešnemu soočanju s tem problemom pripomorejo tudi tovrstne mednarodne konference, kakršno je v Sloveniji gostil Razvojni center Srca Slovenije.

Oskrba starejših na domu je problem, ki iz leta v leto dobiva večji pomen. V naslednjih 20. letih naj bi število starejših oseb doseglo že približno 25 odstotkov vsega prebivalstva. Samo v občini Litija je trenutno kar 16 odstotkov ljudi starejših od 65 let. Prav hitre demografske spremembe so po mnenju Vide Lukač, velik izziv za prihodnost. »Vse več je ljudi, starejših od 80 let, zato je povpraševanje po oskrbi v domu in na domu vse večje.« Na novinarski konferenci je Lukačeva izpostavila samo nekaj bistvenih težav, s katerimi se že soočamo: »Pri pomoči na domu se pogosto srečujeta dva izvajalca – oskrba in zdravstvena nega. Problemi se pojavljajo pri financiranju storitev. Večinoma je to sedaj financirano s strani uporabnikov in njihovih svojcev, kar pa je za marsikoga velik problem in v težke finančne situacije spravi celotne družine. Prisotni so tudi problemi z normativi in s standardi.«V okviru konference so potekale so tudi delavnice po skupinah, ki so obravnavale štiri izbrane dobre prakse iz Slovenije, Madžarske in Portugalske. V okviru projekta HoCare bo skupno zbranih 27 dobrih praks s področja oskrbe na domu, ki jih bodo partnerske države lahko prenesle v svoja okolja. »Dobre prakse, mnenja in izkušnje, ki si jih izmenjamo s partnerji iz drugih držav, so odlično vodilo in osnova za naše delovanje v prihodnosti. Naš center tukaj vidi svojo vlogo povezovalca in soustvarjalca novih rešitev za naše občane,« je poudarila Aleksandra Gradišek, ki pripravljanje, prijavljanje in uresničevanje projektov, ki izboljšujejo pogoje življenja v vseh življenjskih obdobjih, postavlja v samo jedro delovanja Razvojnega centra Srca Slovenije.

»Če smo dve leti z našim medgeneracijskim centrom Šmelc, na katerega smo zagotovo izjemno ponosni, orali ledino, pa se je ob odpiranju dejavnosti takoj pokazalo, da so bile vse kapacitete zasedene izredno hitro in da je potreb zagotovo še zelo veliko,« je na novinarski konferenci dejal župan občine Litija, Franci Rokavec. Poudaril je, da si večina ljudi tretje življenjsko okolje želi prestajati v domačem okolju in prav temu vprašanju bodo v občini v prihodnje namenili ogromno pozornosti: »Prav projekt HoCare je projekt, ki daje priložnost izmenjavi dobrih praks o tem, kaj storiti sedaj, ko sistemskih rešitev še ni. In tudi ko bodo vzpostavljene, upam, da čim hitreje, vseh težav in področij ne bodo razrešile. Določena vprašanja, ki se nam že porajajo, bomo skušali rešiti tudi v svetu za starejše in medgeneracijsko sodelovanje, ki smo ga prav danes ponovno vzpostavili v občini.«

Produkcija: Peternet