English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Delovno srečanje Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije v Ljubljani

17. februar 2017 - V Ljubljani je 15. februarja 2017 potekalo delovno srečanje Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije, ki ga koordinira Razvojni center Srca Slovenije. Konzorcij sestavlja devet rokodelskih centrov iz cele Slovenije. Na srečanju je bila imenovana delovna skupina za izvedbo Slovenskega rokodelskega festivala 2017. Osrednji dogodek bo potekal v okviru prireditve Zelena Ljubljana.

Na delovnem srečanju je bil obravnavan povezovalni projekt med LAS-i, izvedba izobraževanj, zakon o zaščiti rokodelcev in rokodelskih znanj, status osebnega dopolnilnega dela ter zakon o vajeništvu. Prisotni so se strinjali v pobudi, da je potrebna tesnejša oblika povezovanja z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije ter pristojnimi ministrstvi.

Želja rokodelcev je ne samo promocija izdelkov in storitev, temveč tudi njihova prodaja, zato se bodo v letu 2017 delalo na odprtju novih tržnih poti in povezovanje s turističnimi organizacijami. Pomembno je tudi povezovanje in partnerstvo z mednarodnimi rokodelskimi organizacijami.Produkcija: Peternet