English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Podjetniške priložnosti za brezposelne

25. januar 2017 - Razvojni center Srca Slovenije sodeluje z Zavodom RS za zaposlovanje na področju spodbujanja zaposlovanja. Udeležence seznanjamo s pogoji vstopa v svet podjetništva ter z možnostmi za delo v različnih statusnih oblikah. V lanskem letu je bilo v izobraževanja vključenih 130 posameznikov iz občin Kamnik, Domžale, Vodice, Lukovica, Mengeš, Šmartno pri Litiji, Litija, Zagorje ob Savi in Trbovlje.


V Kamniku je 16. januarja 2017 potekala delavnica in skupinsko svetovanje z naslovom »Svet podjetništva«. Vodila jo je svetovalka za podjetništvo, VEM referentka, Irena Tonin. Udeležilo se ga je 13 posameznikov, poudarek pa je bil na osebnem dopolnilnem delu. Udeleženci so tehtali možnosti, kako zaslužiti denar s hobijem, kje in kako začeti z delom, kakšni so postopki certificiranja izdelkov ter se seznanili z obdavčitvijo. Predstavljene so bile tudi možnosti pričetka poslovanja v statusni obliki statusa samostojnega podjetnika, kar pa za mnoge potencialne podjetnike v začetku poslovanja predstavlja velik strošek.

Kot primer dobre prakse je svojo dejavnost lončarstva, ki sodi v osebno dopolnilno delo, predstavila rokodelka Katarina Spruk iz Kamnika. Orisala je svojo podjetniško pot, ki ji poleg zaslužka nudili veliko zadovoljstvo in ljubezen pri delu. Pridobljena ima dva certifikata, tako Obrtne zbornice Slovenije, kot tudi nove kolektivne tržne znamke Srce Slovenije.


Na delavnici v Kamniku je 16. januarja 2017 sodelovala tudi rokodelka Katarina Spruk in predstavila svojo podejtniško potProdukcija: Peternet