English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srečanje akterjev s področja oskrbe na domu v Dolskem

9. december 2016 - V Dolskem so se 7. decembra 2016 na pobudo Razvojnega centra Srca Slovenije sestali deležniki s področja oskrbe za starejše. Prisotnih je bilo okrog 20 predstavnikov javne sfere, podjetniškega sektorja, institucij znanja in civilne družbe. Srečanje je potekalo v okviru projekta HoCare, ki se izvaja na programu Interreg Europe.

Ana Savšek iz Razvojnega centra Srca Slovenije je predstavila projekt HoCare, ki se ukvarja z inovativnimi rešitvami za oskrbo na domu in spodbuja različne deležnike k čim bolj aktivni vlogi pri zavzemanju za spremembe na področju oskrbe na domu. Dr. Vesna Dolničar iz Centra za družboslovno informatiko, ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede, je izpostavila prednostne osi 9 Operativnega Programa za obdobje 2014-2020 s poudarkom na razvoju pilotnih IKT projektov. Državna sekretarka iz Kabineta predsednika vlade Marija Pukl je povedala, da se s strani države v letu 2017 načrtuje dva pilotna projekta na področju oskrbe na domu.

Projekt HoCare vključuje deležnike iz štirih področij: podjetniški sektor, institucije znanja, javni sektor in civilno družbo. Na srečanju v Dolskem so bili prisotni predstavniki vseh štirih sektorjev. Sodelovali so v interaktivni delavnici, kjer so delili svoje izkušnje iz prakse na področju uvajanja novih tehnologij v domači oskrbi

Prisotni so se strinjali, da sodelovanje in povezovanje med pristojnimi akterji omogoča vzpostavitev inovacijskega sistema in razvoj novih rešitev. Z medsebojnim sodelovanjem lahko presegamo okvir tega, kar bi lahko storila ena sama organizacija ali posameznik.


Produkcija: Peternet