English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


LAS Srce Slovenije na obisku pri LAS Pri dobrih ljudeh 2020

11. november 2016 - 20 članov Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije se je 10. novembra 2016 udeležilo strokovne ekskurzije na območje LAS Pri dobrih ljudeh v Prekmurju. Predstavniki tamkajšnjega vodilnega partnerja Društvo za trajnost virov SI.ENERGIJA, so predstavili delovanje LAS in njihovo strategijo lokalnega razvoja za novo obdobje 2014-2020 ter možnosti sodelovanja pri projektih sodelovanja med LAS-i.

Na ekskurziji so si člani LAS ogledali nekaj primerov izvedenih projektov, sofinanciranih preko LEADER in LAS sredstev. Med njimi je muzej kovaštva in žganjarne v Odrancih, kjer so nam članice Društva žena Odranci predstavile projekt Ajda od njive do ust in degustacijo jedi iz ajdove moke. V Pincah je sledil ogled majhnega, a zanimivega muzeja o izgnancih iz Primorske in Istre v Prekmurju, ki ga vodi Društvo Primorci in Istrani v Prekmurju. V Lendavskih goricah smo si ogledali kapelico Svete Trojice z mumijo vojščaka Hadika. Sledil je odhod v Dobrovnik, kjer nam je direktorica Zavoda turizem Dobrovnik predstavila primere dobrih praks projektov sofinanciranih iz EU sredstev. Pri vinogradništvu Seršen smo se seznanili s primerom dobre prakse sodelovanja lokalnega vinogradnika in turističnega društva. Zaključek pa je potekal na izletniškem turizmu Vinarijum Puhan v Bogojini s tradicionalno martinovo večerjo, kjer nam je gospodar predstavil razvoj turistične kmetije. Udeleženci smo soglašali, da je bil program bogat tako po strokovni strani, kot tudi po izjemni gostoljubnosti gostiteljev.


Muzej o izgnancih iz Primorske in Istre v Prekmurju, Pince


Obisk pri Društvu žena Odranci  Produkcija: Peternet