English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Razvojni svet LAS Srce Slovenije potrdil šest projektov na javnem pozivu

20. december 2016 - Razvojni svet LAS Srce Slovenije je na svoji seji 19. decembra 2016 v Dolskem na osnovi poročila ocenjevalne komisije LAS potrdil projekte šestih vlagateljev na prvem javnem pozivu. Poziv se je zaključil v začetku novembra.

Predsednica ocenjevalne komisije Andreja Križnič je v poročilu izpostavila, da je v novem programskem obdobju delo komisije še zahtevnejše, saj želimo podpreti le najboljše projekte, ki prispevajo k ciljem in kazalnikom strategije lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije. Precej projektov, ki niso dosegli zahtevanega praga točk, pa se da za naslednji poziv še izboljšati, pri čemer strokovno osebje vodilnega partnerja vsem zainteresiranim vlagateljem omogoča strokovno usmerjanje pri pripravi prijave. V nadaljevanju bo vodilni partner LAS potrjene projekte poslal v potrditev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki jih mora dokončno potrditi.

Razvojni svet je na seji, ki je potekala na Turistični kmetiji Pr' Krač, potrdil tudi pobudo za skupni projekt območja LAS na temo turizma ter projekta sodelovanja na temo zeliščne dediščine in lokalne samooskrbe s hrano v okviru kmetijskega sklada, medtem ko delovna skupina projekta Zgodbe rok in krajev, v okviru regionalnega sklada, že pripravlja vsebine projekta.


Razvojni svet LAS Srce Slovenije na seji 19. decembra 2016 v Dolskem


Skupščina LAS Srce Slovenije na seji 19. decembra 2016 v Dolskem 


Produkcija: Peternet