English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Individualna svetovanja za prejemnike znaka kakovosti Srce Slovenije

10. avgust 2016 - Rokodelci in prehranski proizvajalci, ki so v letošnjem letu pridobili pravico do uporabe kolektivne tržne znamke Srce Slovenije, so bili v juniju, juliju in avgustu deležni individualnih svetovanj na temo razvoja izdelkov, oblikovanja embalaže, novih tržnih priložnosti, razvoja dejavnosti ter povezovanja z lokalnim okoljem.

V Litiji je 6. junija 2016 sprva potekala skupinska delavnica, na kateri se je 23 udeležencev seznanilo z ugodnostmi, ki jih prinaša pravica do uporabe kolektivne tržne znamke Srce Slovenije. Na prvem razpisu je pravico do uporabe pridobilo 27 rokodelcev in prehranskih proizvajalcev.

Sledila so individualna svetovanja, pri katerih so sodelovale oblikovalka Jana Vilman Proje ter podjetniški svetovalki Lili Mahne in mag. Vesna Erhart. Individualna svetovanja so potekala na VEM točki v Mengšu ter na sedežu Razvojnega centra Srca Slovenije v Litiji. Z vidika oblikovanja se največji primanjkljaj pri urejenosti in celostni podobi izdelkov s prejetim certifikatom Srce Slovenije kaže pri pomanjkanju ustrezne embalaže opremljene z zgodbo izdelka.


Oblikovalka Jana Vilman Proje je nosilcem certifikata svetovala o pojavnosti znaka kakovosti Srce Slovenije na embalaži oz. izdelkih in o razvoju embalažePodjetniška svetovalka Lili Mahne je rokodelcem in prehranskim proizvajalcem svetovala o razvoju izdelkov, novih tržnih priložnostih, razvoju dejavnosti ter povezovanju z lokalnim okoljem


Produkcija: Peternet