English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Javni razpis za mladinske organizacije in občine: Podpora projektom na področju eParticipacije mladih

30. september 2016 – V okviru projekta »EUth - Orodja in nasveti za mobilno in digitalno participacijo mladih po vsej Evropi« je objavljen razpis, kjer lahko mladinske organizacije in občine pridobijo do 10 tisoč EUR. Evropska agencija za mlade ERYICA bo podprla deset projektov, ki bodo pri svoji implementaciji uporabili tudi digitalno orodje za eParticipacijo OPIN (orodje se razvija v okviru projekta EUth).

Upravičenci morajo v prijavi prikazati, da projekt povezuje mlade in odločevalce s pomočjo orodja OPIN. Uporabijo lahko zbiranje idej, skupinsko pisanje ali mobilno anketiranje. OPIN omogoča mladim, da izrazijo kakšne spremembe si želijo v svojem okolju in to delijo s prijatelji, hkrati pa pobude sporočajo odločevalcem – županom, občinskim službam in drugim. Srce Slovenije je v projekt vključeno kot pilotno območje in sodeluje z Mladinskimi centri Litija, Kamnik in Mengeš.

Kriteriji za izbor projektov:
  • tehnična izvedljivost projekta z uporabo OPIN platforme,
  • ustreznost in uporabnost projekta,
  • njihov potencial, da vplivajo na odločanje z vzpostavitvijo povezave med mladimi udeleženci in odločevalci, kot tudi dodelitev zadostnih sredstev za marketinške aktivnosti.
Rok za prijavo: 31. December 2016.

Za vse dodatne informacije pišite na: anita.molka@razvoj.si

Več o javnem razpisu na povezavi: http://www.euthproject.eu/open-call/

Spletno orodje OPIN: https://opin.me/sl/

Obvestilo za javnostProdukcija: Peternet