English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Javno povabilo za Javna dela 20173. november 2016 - Predvidoma v tem mesecu bo objavljeno JAVNO POVABILO za izbor javnih del. Vključevale se bodo dolgotrajno brezposelne osebe, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljena v evidenci brezposelnih. Prednost bodo imeli tisti, ki so več kot 2 leti prijavljeni med brezposelnimi osebami.
Prijavijo se lahko neprofitni delodajalci.

Javna dela bodo prihodnje leto prednostno usmerjena v izvajanje:
  • programov na področju socialnega varstva,
  • programov, v katere so bodo vključevali dolgotrajno brezposelni z nižjo ravnjo izobrazbe (od 1. do IV. ravni).

Načrtovanih je 27 mio EUR, ki jih zagotavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti.
Med letošnjimi novostmi velja omeniti, da bo omogočeno zaposlovanje tudi za krajši delovni čas (najmanj 25 ur na teden).

Več informacij o katalogu programov javnih del za leto 2017, obrazec Programa ter Izjava naročnika programa javnega dela za leto 2017 si lahko preberete na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.Produkcija: Peternet