English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Razvojni center Srca Slovenije izbran za vodenje VEM točke v letih 2016 in 2017

30. avgust 2016 - Razvojni center Srca Slovenije opravlja storitev vstopnih točk VEM - Vse na enem mestu za podjetnike. V začetku julija se je v sodelovanju s podjetjem Data in drugimi partnerji prijavil na javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev vstopnih točki VEM za leto 2016 in 2017. Storitve VEM točke se izvajajo v Litiji (Kidričeva cesta 1) in v Mengšu (Slovenska cesta 28) po predhodni najavi.

Vstopna točka VEM je točka, ki zagotavlja kakovostne, brezplačne in celovite podporne storitve za spodbujanje podjetništva ciljni skupini za območje Republike Slovenije. Te storitve zajemajo:
  • osnovno svetovanje in informiranje, v različnih fazah podjetja (zagon, rast, razvoj);
  • izvajanje tematskih delavnic, vključno z informativno-promocijskimi delavnicami;
  • izvajanje postopkov registracij, sprememb, izbrisov, skladno s predpisi, ki urejajo sodni register.

Vsaka statistična regija ima število vstopnih točk VEM določeno na podlagi naslednjih kriterijev: površina statistične regije, število prebivalstva, število podjetij v statistični regiji, koeficient ogroženosti statistične regije in število podjetij na prebivalca v regiji.Produkcija: Peternet