English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije potrjena prva v Sloveniji

25. avgust 2016 - Naša lokalna akcijska skupina je prva v Sloveniji, ki lahko začne z izvajanjem aktivnosti v novem programskem obdobju 2014-2020. LAS Srce Slovenije je namreč s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela odločbo o potrditvi Strategije lokalnega razvoja in LAS Srce Slovenije. S strategijo lokalnega razvoja bo Srce Slovenije sledilo viziji, da z razvojem ljudi ustvarjamo priložnosti za turizem, zdravje in dobro počutje.
 
Odločbo o potrditvi sta kot prvi lokalni akcijski skupini v Sloveniji prejeli LAS med Snežnikom in Nanosom ter LAS Srce Slovenije. V programskem obdobju 2014–2020 se izvaja ukrep oz. podpora za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD), ki se sofinancira s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja, ustvarjanje in ohranjanje delovnih mest ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov. 
 
Vse lokalne akcijske skupine so že pripravile svoje strategije lokalnega razvoja, ki predstavljajo enega izmed pogojev za potrditev lokalnih akcijskih skupin in pridobitev pravice do črpanja sredstev. V strategiji Srca Slovenije je bila opredeljena vizija, da z razvojem ljudi ustvarjamo priložnosti za turizem, zdravje in dobro počutje
 
LAS Srce Slovenije je že pričela s prvimi aktivnostmi, in sicer razgovori z nosilci projektnih idej z namenom razvoja in povezovanja projektov. 
 
LAS Srce Slovenije bo pri vodilnem partnerju v programskem obdobju vodil Mitja Bratun. Za vse informacije je na voljo na las@razvoj.si in na telefonu 01 8962 713. Predsednik LAS Srce Slovenije je Željko Savič.


 

Produkcija: Peternet