Warning: mysql_pconnect(): MySQL server has gone away in /var/www/vhosts/razvoj.si/httpdocs/class/DB.class.php on line 38 Razvojni center Srca Slovenije :: Člani konzorcija ZORA na Ptuju o delovanju VEM točk in razpisih za turizem
English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Člani konzorcija ZORA na Ptuju o delovanju VEM točk in razpisih za turizem

4. december 2015 - Na drugem srečanju konzorcija ZORA v letu 2015, ki so se ga 3. decembra 2015 na Ptuju udeležili predstavniki Razvojnega centra Srca Slovenije, Znanstveno-raziskovalnega središča Bistra Ptuj, podjetja Simbio, Razvojne agencije Sora in Ekonomskega inštituta Maribor, so navzoči razpravljali o delovanju VEM točk v letu 2016, razpisih na področju turizma in ostalih razpisih ter izvajanju projekta Zdravje na delovnem mestu.

Na Slovenskih regionalnih dnevih je bilo predstavljeno, da bo skupaj za VEM točke namenjeno 16 mio €, razpis se obeta februarja ali marca prihodnje leto. S strani navzočih je bilo dogovorjeno, da Razvojni center Srca Slovenije pripravi dopis v imenu konzorcija ZORA za Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo z namenom seznanitve s pogoji razpisa za VEM točke, hkrati konzorcij zaprosi za informativni sestanek na MGRT takoj po novem letu. Izpostavljena je bila tudi problematika dogovorov za razvoj regij, saj niso vključene prioritetne osi 1-3, ki so namenjene spodbujanju podjetništva.

ZRS Bistra je predstavila projekt za povezovanje podpornih okolij v regiji, ki je umeščen v njihov RRP. Razprava je potekala tudi o predvidenih razpisih na področju turizma in RRI ter za javna dela. Na področju turizma bodo imele možnost prijav tudi ostale organizacije, ki spodbujajo razvoj turizma na območju vsaj dveh ali več občin, poleg RDO. Na regionalnih dnevih je bila omenjena delovna skupina za kolesarjenje, ki ni poznana s strani večine razvijalcev ponudbe kolesarjenja.

Konzorcij ZORA je partner na projektu Zdravje na delovnem mestu, ki ga koordinira Razvojna agencija Savinja. Prva projekta naloga je, da znotraj partnerskih organizacij pripravimo oceno tveganja za pisarniško delovno mesto. To bo osnova za pripravo smernic za izdelavo Programa promocije zdravja pri delu ter aktivnosti za krepitev zdravja pri delu v pisarni.


Produkcija: Peternet